Kolejny włodarz z dużą podwyżką. Rada jednogłośna ws. pieniędzy dla Roberta Relicha

Kolejny włodarz z dużą podwyżką. Rada jednogłośna ws. pieniędzy dla Roberta Relicha
fot. GA Następna rada podnosi wynagrodzenie gospodarzowi gminy. I to jednogłośnie!
istotne.pl 183 robert relich, sesja rm nowogrodziec

Reklama

W czasie sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, która odbyła się 16 listopada, radni głosowali nad projektem uchwały „w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca”. W dokumencie czytamy:

[…] Ustala się wynagrodzenie Burmistrzowi Nowogrodźca w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 430,00 zł miesięcznie,
  2. dodatek funkcyjny w wysokości 3 450,00 zł miesięcznie,
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie.

W uzasadnieniu zaś zapisano m.in.:

Wynagrodzenie Burmistrza Nowogrodźca zostało ustalone w wysokości i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa […].

Co ciekawe, nowogrodziecka Rada Miejska przyjęła rzeczoną uchwałę 13 głosami za. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Mało tego, na sesji nie podjęto nawet dyskusji o wspomnianym akcie prawnym.

Reklama