W tę środę dzień otwartych drzwi w komendzie policji

Budynek KPP Bolesławiec
fot. MZ Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza osoby zainteresowane służbą w Policji na dzień otwartych drzwi, który odbędzie 19 stycznia, w godzinach 10.00–18.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat służby w Policji i jak zostać bolesławieckim policjantem, przyjdź na dzień otwartych drzwi 19 stycznia, w godzinach 10.00–18.00, do komendy przy ulicy Zygmunta Augusta 20 lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 873 32 58.

I dodaje:

Już w marcu kolejny termin przyjęć do służby. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w Policji?

Ktoś, kto:

  • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
  • posiada polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzysta z pełni praw publicznych.

Reklama