Blisko 8 mln zł dla Gminy Gromadka. Wiemy, jakie inwestycje zostaną zrealizowane

Urząd Gminy Gromadka
fot. boleslawiec.eu Na stronie gminnego samorządu opublikowano szczegółowe informacje.
istotne.pl 183 gmina gromadka, polski ład

Reklama

Samorząd: – Gmina Gromadka w tegorocznym, drugim już naborze wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład) uzyskała dofinansowanie na realizację aż trzech zadań inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 8 mln zł.

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w Gminie Gromadka?

Urzędnicy: – Najważniejszą dofinansowaną inwestycją jest Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka z kwotą dotacji 4 987 500,00 zł.

2 042 500,00 zł przyznano zadaniu pod nazwą Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka. (Chodzi o zakup pojazdu specjalistycznego typu WUKO oraz koparko-ładowarki).

Samorząd kupi też autobus do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gromadka. (Dotacja z Polskiego Ładu: 880 000,00 zł).

Urząd dodaje:

Gmina Gromadka do realizacji dotowanych zadań uzupełni budżet kwotą wkładu własnego w wysokości 5% dla dwóch pierwszych i 20% dla trzeciego z zadań inwestycyjnych.

Reklama