Czy rząd już do cna zniszczy polską szkołę? Jest akcja protestacyjna „Wolna Szkoła”

Czy rząd już do cna zniszczy polską szkołę? Jest akcja protestacyjna „Wolna Szkoła”
fot. wolnaszkola.org Samorządowcy, organizacje społeczne i związki nauczycielskie stają w obronie szkoły, bo uważają, że rząd chce ją zniszczyć. Powstał pierwszy spot nowej kampanii, która przedstawia jedną z wypowiedzi Przemysława Czarnka. Słowa ministra nauki i edukacji mówi jednak nie sam polityk, a 12-letni chłopiec.
istotne.pl 1 protest, ministerstwo, szkoła

Reklama

Organizatorzy akcji „Wolna Szkoła” na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego opublikowali wideo. Nosi ono nazwę „Lekcja nr 1: Najpierw dzieci, potem kariera”. Na początku nagrania widzimy, jak czteroosobowa rodzina rozmawia o studiach starszej córki. Nagle głos zabiera jej młodszy brat.

– Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jeśli pierwsze dziecko rodzi się w wieku 30 lat, to ile można tych dzieci urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Boga powołana – mówi młodszy brat słowami, które w październiku 2019 roku wypowiedział Przemysław Czarnek, obecny minister edukacji i nauki.

Celem akcji ma być „ostrzeżenie rodziców przed zmianami w szkołach, które planuje rząd”.

W dniu emisji spotu w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności został również podpisany apel „o obronę polskiej szkoły”. Podpisy złożyli przedstawiciele i przedstawicielki samorządów lokalnych, organizacji społecznych, nauczycielskich i oświatowych związków i stowarzyszeń. W dokumencie stanowczo sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym, „zmierzającym do zniszczenia samodzielności polskiej szkoły i drastycznego pogorszenia warunków nauczania”.

Treść Apelu 

Dobra, przyjazna szkoła, motywująca do samodzielnego twórczego myślenia, wychowująca otwartego człowieka i współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców, uczniów i organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i centralne to podstawa demokratycznego społeczeństwa. Szkoła oparta na wzajemnym szacunku, z programem odpowiadającym na wyzwania współczesnego świata. Takie szkoły chcemy dla naszych dzieci, dla 4,6 miliona młodych Polek i Polaków! 

Dlatego z przerażeniem przyjmujemy zapowiedzi zmian w prawie oświatowym. Wprowadzenie propozycji MEiN w życie to: 

 • odebranie naszym dzieciom wolności wyboru i krytycznego myślenia
 • cofnięcie ich do okresu minionego stulecia
 • nauka nietolerancji, oportunizmu i konformizmu
 • nałożenia kontroli partyjnej na nauczycieli i dyrektorów 
 • drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych do potrzeb różnych uczniów, ograniczenie zajęć i programów dodatkowych
 • odebranie rodzicom i samorządom jakiegokolwiek wpływu na szkołę
 • stworzenie partyjnej szkoły strachu, kontroli i donosów

NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY! WOLNA SZKOŁA! NIE PARTYJNA! 

APELUJEMY o zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę! Jednocześnie apelujemy o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli. 

DEKLARUJEMY, że niżej podpisani: przedstawiciele władz samorządowych, środowisk szkolnych (nauczycieli, dyrektorów, rodziców, młodzieży), nauczycielskich związków zawodowych i organizacji społecznych będziemy współpracować na rzecz budowy wolnej szkoły:

 • Szkoły, która odpowiada na wyzwania i problemy XXI wieku, uczy kreatywności, niezależności, krytycznego myślenia
 • Szkoły samorządnej, demokratycznej, zakorzenionej i odwołującej się do lokalnej wspólnoty, czerpiącej z jej zasobów, tradycji, kultury
 • Szkoły otwartej i ciekawej świata, uczącej odwagi w podejmowaniu problemów globalnych i odpowiedzialności za dziejące się procesy
 • Szkoły, która odmienność traktuje nie jak zagrożenie lecz zasób, widząc w różnorodności szansę na rozwój i wzbogacenie kraju
 • Szkoły, która pielęgnuje i realizuje wartości wielkiego zrywu Sierpnia 80: wolność słowa, sumienia, zrzeszenia; solidarność społeczną i solidarność międzynarodową; godność i szacunek dla drugiego człowieka, jego pracy i wysiłku; sprawiedliwość społeczną.

Więcej o kampanii: www.wolnaszkola.org

 

Reklama