Nowa droga przy ul. Nadrzecznej gotowa

Ul. Nadrzeczna w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec 5 sierpnia nastąpił odbiór końcowy prac przy budowie drogi przy ul. Nadrzecznej wraz z odwodnieniem.
istotne.pl 183 ul. nadrzeczna

Reklama

Magistraccy urzędnicy:

Jest to pierwszy etap realizacji inwestycji, który obejmuje budowę ponad 150 m drogi o nawierzchni bitumicznej.

Co zostało zrobione?

Wzdłuż drogi wykonany jest ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchnią asfaltową w kolorze czerwonym. W ramach inwestycji powstało wyniesione skrzyżowanie, wykonano pobocze utwardzone kostką betonową oraz ściek przykrawężnikowy i kanał technologiczny.

Wykonawcą jest firma Świadczenie Usług Transportowo-Budowlanych z miejscowości Radostów Dolny k. Lubania. Całkowita kwota realizacji zadania: 634 918 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Bolesławiec.

Magistrat dodaje: – W latach wcześniejszych przy ul. Nadrzecznej wybudowane zostało oświetlenie, w 2019 roku zamontowano 16 latarń ulicznych z oprawami LED, które posiadają możliwość redukcji zużycia energii do 14W oraz zdalnego sterowania i monitoringu obwodu. Na jednym ze słupów umieszczono również miernik zanieczyszczenia powietrza, który przez aplikację Airly umożliwia mieszkańcom sprawdzanie aktualnego zanieczyszczenia powietrza.

Reklama