Ruszyło szkolenie specjalistyczne w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu

Żołnierze
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj Uroczystą zbiórką 6 lipca zainaugurowano rozpoczęcie szkolenia specjalistycznego pierwszego turnusu żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mundurowi: – Przez najbliższe 11 miesięcy żołnierze będą zdobywali umiejętności praktyczne na stanowiskach służbowych w pododdziałach pułku.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

Rozpoczynając szkolenie specjalistyczne żołnierzy, którzy kilka dni wcześniej zdali egzaminy kończące podstawowy etap szkolenia i złożyli przysięgę wojskową, dowódca 23 Pułku Artylerii wz. ppłk dypl. Robert Wiese nakreślił cele i główne kierunki szkolenia, a także wymagania stawiane przed żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Uroczysty apel stanowił również okazję do wręczenia oficerowi pułku medalu za udział w misji UNIFIL, do powitania oficerów, którzy powrócili do realizacji zadań po ukończeniu kursu w Akademii Sztuki Wojennej, a także – do wręczenia certyfikatów i listów gratulacyjnych za udział w ćwiczeniach i szkoleniach realizowanych w ostatnim okresie.

Apel zakończyła defilada pododdziałów.


Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby wprowadzony Ustawą o Obronie Ojczyzny. Szkolenie obejmuje 2 etapy:

  • 28-dniowe szkolenie podstawowe,
  • 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4560 zł brutto.

Reklama