Pożar w Osiecznicy

Wóz OSP Parowa
fot. OSP Parowa Na szczęście nikomu nic się nie stało.
istotne.pl 183 straż pożarna, pożar

Reklama

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 lipca, w godzinach przedwieczornych. Strażacy ochotnicy z Parowej:

Pożar lasu w Osiecznicy. W działaniach nasz leśnik 409[D]52.

Zagrożenie zostało usunięte, na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Jak uniknąć pożarów w lasach?

 • W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
 • W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu, i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
 • Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
 • Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
 • Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  • 0 – brak zagrożenia,
  • I – zagrożenie małe,
  • II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  • III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

Strażacy apelują: – Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

I dodają:

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie się. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak aby powstał pożar, potrzebne jest źródło ognia.

Oraz podkreślają:

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi – to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

Reklama