Co z bezpośrednią obsługą interesantów w Urzędzie Miasta? Jest DROBNA zmiana

Co z bezpośrednią obsługą interesantów w Urzędzie Miasta? Jest DROBNA zmiana
fot. istotne.pl O zajęcie się tematem poprosił nas Czytelnik.
istotne.pl um bolesławiec

Jak informuje magistrat, bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się:

  • w Biurze Obsługi Interesanta w ratuszu;
  • w Biurze Obsługi Interesanta w biurowcu (wyznaczone okienko – czasowo wstrzymane);
  • w Urzędzie Stanu Cywilnego w biurowcu: w pok. nr 6 (parter) oraz w pok. nr 202, 212, 213 i 214 (II piętro), przy czym do pokoi na II piętrze interesanci mogą wchodzić pojedynczo, po pobraniu biletu wydawanego w wyznaczonym okienku;
  • w Wydziale Spraw Obywatelskich w biurowcu (wyznaczone okienko).

Co więcej, interesanci obsługiwani są z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
  • Interesanci mogą wchodzić do urzędu tylko w maseczkach zasłaniających nos i usta. Przy wejściu są zobowiązani do skorzystania z urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji rąk.
  • Podczas oczekiwania na załatwienie sprawy interesanci są zobowiązani do zachowania 1,5 m odstępu od innych oczekujących.
  • Przed ewentualną wizytą w urzędzie interesanci, dzwoniąc pod numery telefonów opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta, mogą umówić się na bezpośrednie spotkanie z urzędnikiem z wydziału merytorycznego prowadzącego daną sprawę.
  • Na terenie obiektu Urzędu Miasta interesanci mogą przebywać wyłącznie w towarzystwie pracownika urzędu, po załatwieniu sprawy interesant zobowiązany jest niezwłocznie opuścić budynek urzędu.