Znamy laureatów konkursu literackiego „Zatrzymać w czasie”

Znamy laureatów konkursu literackiego „Zatrzymać w czasie”
fot. www.pceikk.pl Zakończył się VI Powiatowy Konkurs Literacki „Zatrzymać w czasie”, który w tym roku odbywał się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Jego organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu wraz z Bolesławiecką Radą Seniorów.
istotne.pl 183 konkurs, literatura, pceikk bolesławiec

Reklama

Organizatorzy o Powiatowym Konkursie Literackim „Zatrzymać w czasie”:

Warto przypomnieć, że konkurs powstał przed laty z inicjatywy Pani Eugenii Wolskiej. Kurator, przyznając mu swój patronat, docenił jego wysoką wartość merytoryczną i programową oraz fakt, że kształtuje on patriotyczne i moralne postawy dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest między innymi „zdobycie jak największej wiedzy o mieszkańcach miasta i powiatu, rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny, miasta i regionu, a przede wszystkim wzmacnianie więzi międzypokoleniowych”. Do równie ważnych celów konkursu należy również doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych oraz posługiwania się poprawną i bogatą polszczyzną.

W tym roku szkolnym konkurs odbył się w skomplikowanych pandemią warunkach. Sytuacja zdalnego nauczania uniemożliwiająca między innymi bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem utrudniała pracę wszystkim zainteresowanym jego przebiegiem stronom, zarówno uczestnikom, jak i organizatorom. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne uczniów zrezygnowano z przeprowadzenia jego drugiego etapu.

Ocenie poddano nadesłane na konkurs prace. Wśród nich znalazły się wypowiedzi uczniów ze szkół podstawowych i średnich z Bolesławca, ze szkoły w Nowogrodźcu, Osiecznicy i Wykrotach. W skład Powiatowej Komisji Konkursowej weszli:

 • Helena Strzelczak-Kunicka – przewodnicząca Bolesławieckiej Rady Seniorów;
 • Iwona Banach – pisarka i tłumaczka;
 • Kornel Filipowicz – polonista, dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki;
 • Ewa Ołenicz-Bernacka – nauczyciel metodyk języka polskiego w PCEiKK;
 • Katarzyna Reguła – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

Komisja konkursowa podkreśliła, że wszystkie wypowiedzi pisemne uczniów posiadają ogromną wartość, ponieważ są wynikiem pracy młodych – często bardzo młodych, bo nawet dziewięcioletnich – ludzi, którzy zechcieli zainteresować się przeszłością swoich bliskich. Opowiedzieć historie swoich rodzin w całości bądź we fragmentach. Przywołać wspomnienia związane z różnymi wydarzeniami utrwalonymi na fotografiach znalezionych w rodzinnym albumie. Wielu z nich poprzez pryzmat różnych wydarzeń opisało bliskich, którzy odegrali lub nadal odgrywają w ich życiu pierwszorzędną rolę.

Były prace, w których powrócono do odległej, bo jeszcze wojennej przeszłości, ale i takie, w których opowiedziano o wydarzeniach, które miały miejsce zupełnie niedawno. PCEiKK:

Warto bowiem zwrócić uwagę, że ideą konkursu nie jest tylko zapisywanie historii dawno minionej, ale także naszej – tej, która właśnie się staje, a więc obok przejmujących opowieści o pradziadkach, którzy w czasie II wojny światowej ratowali życie obywatelom narodowości żydowskiej, są i takie o współczesnych babciach, które w zupełnie innych, ale nie mniej dramatycznych okolicznościach ratowały życie swoich wnuków. Wiele z nich to wypowiedzi oparte na ciekawym pomyśle, np. historii uwiecznionej na fotografii sukni ślubnej. Są też takie, które wywołują autentyczne wzruszenie, bo mnóstwo jest w nich prawdy i zatrzymanej w czasie miłości do bliskich.

Najlepsze prace konkursowe będzie można przeczytać na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Najlepsze z najlepszych zostaną opublikowane w „Roczniku Bolesławieckim”.

Lista nagrodzonych

Uczniowie klas III szkoły podstawowej

 1. Antoni Blatkiewicz (SP nr 2 w Bolesławcu),
  Lena Cieśla (SP nr 4 w Bolesławcu).

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

 1. Wiktoria Parkita (SP w Osiecznicy),
 2. Magdalena Hil (SP nr 4 w Bolesławcu),
  Emilia Hoszowska (SP nr 4 w Bolesławcu),
 3. Maja Czarna (SP nr 4 w Bolesławcu),
  Natalia Czurejno (SP w Wykrotach),
  Wiktoria Urbaniak (SP w Nowogrodźcu).

Wyróżnienie: Zofia Orawiec (SP w Nowogrodźcu).

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych oraz klas I–IV szkół średnich

 1. Natalia Broszko (SP nr 4 w Bolesławcu),
 2. Dawid Sobolewski (SP nr 4 w Bolesławcu),
 3. Anna Kopacka (SP nr 4 w Bolesławcu),
  Sabina Ozga (II LO w Bolesławcu).

Wyróżnienia:

 • Sławomir Męczyński (ZSE w Bolesławcu),
 • Oliwia Ostycharz (II LO w Bolesławcu),
 • Oliwia Pawłowicz (SP nr 1 w Bolesławcu),
 • Oliwia Skrzypek (II LO w Bolesławcu),
 • Maria Wolszczak (SP w Wykrotach).

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr:

Zapraszamy do udziału w konkursie w następnym roku, bo warto utrwalać historię naszą i naszych bliskich!

Reklama