materiał promocyjny

II LO w Bolesławcu z Certyfikatem Szkoły Wspierającej Uzdolnienia

Ludzie
fot. Powiat Bolesławiecki Po raz drugi II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu otrzymało prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Szkoła potwierdziła wysoką jakość swojej pracy, dzięki czemu należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
istotne.pl 183 edukacja, 2lo bolesławiec, powiat bolesławiecki

Reklama

W II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu od roku 2014 realizowany jest Szkolny Program Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień. Program jest oparty na założeniach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, a jego celem jest stworzenie takich warunków edukacji, które sprzyjają rozwojowi potencjału każdego ucznia. Program ma charakter egalitarny i jest skierowany do wszystkich uczniów szkoły.

W ramach działań programowych w klasach I przeprowadzana jest diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów, wykorzystując do tego celu zestaw testów do identyfikacji uzdolnień. Co roku odbywają się w szkole imprezy, na których każdy uczeń może zaprezentować swoje zainteresowania i talenty: Festiwal Talentów Wiosna Talent Show oraz Festiwal Nauki.

Na co dzień w szkole odbywają się ciekawe zajęcia lekcyjne, realizowane różnorodne projekty edukacyjne, organizowane zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań uczniów: koło naukowe, koło teatralne, koło szachowe, wystawy tematyczne i wiele innych. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się zajęcia pozaszkolne – wykłady na wyższych uczelniach, lekcje w muzeum czy w instytucjach państwowych, wymiana zagraniczna, wycieczki edukacyjne, wolontariat, zajęcia w jednostce wojskowej oraz organizowany co roku obóz naukowy.

Po raz pierwszy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia przyznano II LO w roku 2015. W roku 2020 szkoła potwierdziła wysoką jakość swojej pracy i po raz drugi otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

CertyfikatCertyfikatfot. Powiat Bolesławiecki

Reklama