materiał promocyjny

Włączenie Dziennego Domu „Senior+” do struktur organizacyjnych MOPS w Bolesławcu

MOPS Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Z dniem 1 stycznia 2021 r. następuje połączenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu „Senior+” w Bolesławcu.
istotne.pl 183 um bolesławiec, mops bolesławiec

Reklama

Połączenie polega na włączeniu Dziennego Domu „Senior+” do struktur organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy Dziennego Domu „Senior+” stają się pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

Warto przypomnieć, że w myśl ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Udzielenie wsparcia w formie pobytu w domu dziennego pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Za pobyt w domu dziennego pobytu mieszkaniec zobowiązany jest do wnoszenia odpłatności w wysokości ustalonej uchwałą rady gminy. Udzielenie świadczeń w formie uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Zarówno w domu dziennego pobytu, jak i w klubie samopomocy uczestnicy mogą korzystać z posiłku i usług opiekuńczych częściowo odpłatnych.

Reklama