Oficjalnie: Janina Piestrak-Babijczuk Honorową Obywatelką Bolesławca

Janina Piestrak-Babijczuk
fot. UM Bolesławiec Wszyscy radni głosowali za.
istotne.pl 183 janina piestrak-babijczuk, sesja rm

Reklama

Jednym z punktów listopadowej sesji Rady Miasta Bolesławiec było głosowanie nad projektem uchwały ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec Janinie Urszuli Piestrak-Babijczuk.

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Na mocy ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta ma prawo do nadawania honorowego obywatelstwa miasta.

Pani Janina Urszula Piestrak-Babijczuk – lekarz medycyny, chirurg, samorządowiec – od ponad 50 lat związana jest z Bolesławcem, gdzie w 1968 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu Powiatowym. Janina Piestrak-Babijczuk urodziła się 28 kwietnia 1944 r. w Oleszycach. Studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada specjalizację pierwszego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Współtworzyła przychodnię lekarską w Zakładach Aparatury Próżniowej w Bolesławcu, w której przepracowała około 15 lat. Przez około 10 lat pełniła funkcję Dyrektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu.

Począwszy od pierwszych wolnych wyborów w 1990 r., przez 25 lat zaangażowana w sprawy samorządu. Działała zarówno w strukturach miejskich, jak i powiatowych. Była radną I, II, V i VI kadencji Rady Miasta Bolesławiec. W V kadencji Rady Miasta Bolesławiec pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miasta, natomiast w VI kadencji – Wiceprzewodniczącej Rady. Była także radną I i II kadencji Rady Powiatu Bolesławieckiego, w której pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu I kadencji oraz Wiceprzewodniczącej Rady II kadencji.

Działalność społeczna zawsze była bliska sercu Pani Doktor. Angażowała się w wiele przedsięwzięć charytatywnych. Aktywnie wspierała wszelkie działania na rzecz ochrony praw dziecka. Ze szczególną troską dbała o dzieci niepełnosprawne. Za tę działalność w 1997 r. otrzymała od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Czynnie działała także na rzecz ludzi starszych, głównie niepełnosprawnych. Janina Piestrak-Babijczuk współpracowała z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Domem Dziennego Pobytu oraz Polskim Czerwonym Krzyżem. Z tym ostatnim działała szczególnie w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa, a także przeciwdziałania bezdomności. Za te inicjatywy otrzymała wiele podziękowań, m.in.: List Gratulacyjny z okazji 70-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Dolnym Śląsku, tytuł Przyjaciela Seniorów i tytuł Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych. Pani Doktor wspomagała także działalność organizacji kombatanckich. Dowodem uznania za wybitne zasługi dla dobra inwalidów wojennych jest Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP, którą otrzymała w 2005 r. W 2011 r., na wniosek Wojewody Dolnośląskiego, uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w pracy samorządowej, a w roku 2015 Rada Miasta Bolesławiec przyznała Pani Janinie Piestrak-Babijczuk tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”.

Doktor Janina Piestrak-Babijczuk wielokrotnie była nominowana do tytułu Wolontariusza Roku. W 2018 r. otrzymała wyróżnienie za wieloletni wolontariat jako lekarka pomagająca dzieciom, młodzieży i dorosłym. Z kolei w 2019 r. otrzymała specjalne wyróżnienie – tytuł „Wolontariusza z Wielkim Sercem”, który przyznano po raz pierwszy w historii konkursu, w uznaniu Jej bezinteresownej działalności na rzecz chorych dzieci, pomoc osobom w podeszłym wieku i wolontariacką pracę w poradni chirurgicznej.

W lipcu 2018 r. Pani Janina Piestrak-Babijczuk obchodziła jubileusz 50-lecia pracy zawodowej oraz działalności wolontariackiej. Mimo emerytury nadal jest osobą aktywną, nie rezygnuje z działalności zawodowej. Do chwili obecnej świadczy pracę w ramach wolontariatu w Poradni Chirurgicznej w ZOZ w Bolesławcu.

Rada Miasta podjęła rzeczoną uchwałę jednomyślnie, wszyscy rajcy zagłosowali za.

Co Wy na to?

Reklama