Zobacz, o czym zdecydują powiatowi radni w czasie listopadowej sesji

Napis Rada i Zarząd Powiatu Bolesławieckiego
fot. Powiat Bolesławiecki Sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego odbędzie się 26 listopada. Początek o godz. 9:30.
istotne.pl 183 sesja rp, powiat bolesławiecki

Reklama

Jak informuje Powiat Bolesławiecki, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Poniżej porządek XXVIII Sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Informacje:
       3.1. Przewodniczącego Rady o żądaniach sprostowania protokołu XXVII sesji,
       3.2. Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym,
       3.3. Zarządu Powiatu i Starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym,
       3.4. Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych podczas XXVII sesji Rady Powiatu, odbytej w dniu 29 października 2020 r.,
       3.5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2019,
       3.6. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu o stanie obiektów budowlanych oraz przestrzeganiu przez inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2019.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
       4.1. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
       4.2. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
       4.3. w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie naruszenia prawa w przedmiocie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego”,
       4.4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2020.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Reklama