Zobaczcie jak będzie wyglądać zabytkowy budynek przy Zgorzeleckiej

Zobaczcie jak będzie wyglądać zabytkowy budynek przy Zgorzeleckiej
fot. Muzeum Ceramiki Duża inwestycja: ponad 20 milionów złotych. Nowe Muzeum Ceramiki w pałacu Pücklera ma być gotowe w 2023 roku. Pieniądze na renowację pochodzą z funduszy norweskich.
istotne.pl 86 muzeum ceramiki

Reklama

14 kwietnia 2021 roku  nastąpiło zawarcie umowy na przebudowę budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki w ramach zadania pn.: „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki – włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych".

Podpisanie umowy przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu odbyło się na terenie pałacu Pücklera.

Projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki – włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"

Europejski Szlak Ceramiki funkcjonuje od 2012 roku. Jego celem jest propagowanie wartości dziedzictwa kulturowego związanego z wytwarzaniem ceramiki poprzez tworzenie zrównoważonej i konkurencyjnej oferty turystycznej, opartej nie tylko na produkcji i zbiorach (warsztaty i muzea), ale także na kompleksowym rozwoju kulturalnym i społecznym, jaki miasta ceramiki przeżywały na przestrzeni lat. Działalność członków ESC przez pierwsze 5 lat była koordynowana przez miasto Limoges, a od 2018 r. koordynatorem jest miasto Faenza.

Obecna lista członków Stowarzyszenia:
Miasta:

 1. Faenza – Włochy
 2. Limoges – Francja
 3. Gmunden – Austria
 4. Höhr-Grenzhausen – Niemcy
 5. Aveiro – Portugalia
 6. Manises – Hiszpania
 7. Castelló de la Plana – Hiszpania
 8. BolesławiecPolska

Instytucje:

 1. Porzellanikon Museum w Selb – Niemcy
 2. Museum Prinsenhof Delft – Holandia
 3. Telemark Museum w Skien – Norwegia
 4. Państwowa Agencja Turystyki – Azerbejdżan
 5. Fundacja Iznik – Turcja

Cele statutowe, które realizuje Stowarzyszenie:

 • upowszechnianie wiedzy o europejskim dziedzictwie kulturowym, materialnym i niematerialnym, związanym z ceramiką, jego ochrona i wzmacnianie;
 • koordynowanie i tworzenie synergii między najważniejszymi europejskimi podmiotami związanymi z ceramiką w ramach wspólnego transnarodowego szlaku zwanego Europejskim Szlakiem Ceramiki – Szlaku Kulturowego Rady Europy;
 • podejmowanie inicjatyw popularyzujących badania, poznawanie i waloryzację kultury i tradycji ceramicznych oraz miejsc zlokalizowanych na szlaku;
 • współpraca z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w celu badania zagadnień związanych z ceramiką;
 • promowanie wśród młodych Europejczyków, a zwłaszcza w systemie edukacyjnym, badań naukowych, wymiany kulturalnej i edukacyjnej skoncentrowanej na tematyce Szlaku;
 • promowanie dialogu i wymiany najlepszych praktyk w zakresie ulepszania Szlaku z innymi europejskimi szlakami kulturowymi;
 • włączanie w strukturę stowarzyszenia innych „tras lokalnych”, które wzbogacają pierwotną trasę, zwiększając jej wartość jako promotora wspólnej tożsamości europejskiej;
 • zapewnienie zrównoważonego i etycznego rozwoju turystyki poprzez wspieranie we właściwych organach terytorialnych tworzenia odpowiedniej infrastruktury i usług w celu lepszego wykorzystania szlaków, zgodnie z logiką zrównoważonej turystyki;
 • dążenie do jakościowego doskonalenia swojej działalności poprzez stały monitoring i promocję owocnych relacji z instytucjami europejskimi (Radą Europy i Unią Europejską), organizacjami międzynarodowymi, Europejskim Instytutem Szlaków Kulturowych w Luksemburgu;
 • współpraca z jednostkami, uniwersytetami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz rozwoju i wzmacniania ceramiki;
 • budowanie relacji i realizowanie projektów owocnej wymiany kulturalnej, turystycznej, gospodarczej i edukacyjnej z pokrewnymi podmiotami pozaeuropejskimi, a w szczególności z przodującymi światowymi ośrodkami ceramicznymi, takimi jak chińskie miasto Jingdezhen, koreańskie miasto Icheon oraz innymi.

 

Reklama