Nowe dowody osobiste, nie da się ich załatwić online. Trzeba będzie wymieniać?

Nowe dowody osobiste, nie da się ich załatwić online. Trzeba będzie wymieniać?
fot. gov.pl Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, oraz Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM, przedstawili zmiany w ustawie o dowodach osobistych.
istotne.pl 183 ministerstwo

Reklama

Jak informuje resort spraw wewnętrznych i administracji, od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski palców.

Ministerialni urzędnicy:

Obecnie prowadzone prace są związane z dostosowaniem polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

– Termin wejścia w życie rozporządzenia to 2 sierpnia 2021 r. Wszystkie państwa członkowskie muszą być przygotowane, aby wtedy wprowadzić to rozporządzenie w życie – poinformował Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Chcesz załatwić dowód online? Pospiesz się

Ministerstwo: – 111 dni – dokładnie tyle czasu zostało wszystkim tym, którzy przez internet chcieliby złożyć wniosek o dowód osobisty. 2 sierpnia zniknie taka możliwość. Pojawią się za to nowe dowody – z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela.

Po co nowe dowody?

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że dzięki wprowadzeniu drugiej cechy biometrycznej (tj. odcisków palców) zwiększy się bezpieczeństwo nowych dokumentów. Konieczne stanie się jednak pobranie odcisków palców w urzędzie. Procedura będzie podobna do tej przeprowadzanej przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu.

Co z tymi, którzy nie mogą wyjść z domu?

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby oddać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. – Na terenie każdego powiatu będzie taka mobilna stacja. Do osób, które nie mogą wyjść z domu, przyjedzie urzędnik z komputerem i zestawem do pobierania odcisków – powiedział wiceminister Szefernaker.

Więcej o nowych dowodach

Przepisy unijne zobowiązują również Polskę do uzupełnienia warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza. Podpis będzie znajdował się na awersie dokumentu. Na awersie w prawym górnym rogu karty dodany zostanie też dwuliterowy kod państwa na tle niebieskiego prostokąta (symbol UE).

Rząd w lutym br. przyjął nowelizację ustawy, która pozwala wprowadzić wymogi rozporządzenia UE. Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM, zaznaczył, że już około 5 milionów Polaków używa dowodu z warstwą elektroniczną. Tyle dokumentów wydano przez dwa lata od wejścia e-dowodów. W tym roku 1,5 mln Polaków powinno wymienić dowód z powodu upływu terminu jego ważności. Kolejne 360 tys. osób kończy w tym roku 18 lat.

Trzeba będzie wymieniać stare dowody?

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. – Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów – zapewnił wiceszef MSWiA.

Sejm znowelizował już ustawę o dowodach osobistych. Teraz zajmie się nią Senat RP. Co Wy na to?

(Więcej o nowych dowodach na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej).

Reklama