Pancerniacy oddali prawie 7 litrów krwi

Żołnierka oddaje krew
fot. szer. Kamil Oślizło Żołnierze: „Krew to bezcenny skarb, którym można dzielić się z innymi. My to już robimy! A mogą wszyscy, zdrowi pełnoletni ludzie – wszak wszyscy jesteśmy jego »posiadaczami«”.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc, krwiodawstwo

Reklama

10 Brygada Kawalerii Pancernej we współdziałaniu z Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi Legion – Oddział Świętoszów oraz osobami wspierającymi, zorganizowała kolejną akcję poboru krwi „SpoKREWnieni służbą” w miejscowości Świętoszów. Mjr Adam Koronkiewicz:

Akcja Krwiodawstwa została zorganizowana w ustalonej formule, z udziałem Zasłużonych Honorowych Krwiodawców, Honorowych Krwiodawców oraz Krwiodawców, którzy włączyli się czynnie w akcję i oddali krew, również spoza 10 Brygady Kawalerii Pancernej, co pozwoliło w praktyce zastosować stosowany przez nich Dekalog Honorowego Dawcy Krwi.

Czy warto było zorganizować tę akcję? Major A. Koronkiewicz: – Tak, ponieważ pozwoliła ona na integrację osób, które oddają bezinteresownie krew, a w szczególności w ten sposób pomagają w ratowaniu życia innym osobom.

Co więcej, uczczono w ten sposób Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także promowano działania „SpoKREWnieni służbą” oraz „Drogocenna Krew”.

10 Brygada Kawalerii Pancernej aktywnie włącza się w akcje krwiodawstwa. W 2020 roku żołnierze tej jednostki oddali łącznie 478,2 litrów krwi. Major Adam Koronkiewicz: – Czy uda się poprawić ten wynik? Myślę, że tak – pod warunkiem pełnego zaangażowania się wszystkich mających na to wpływ, którzy włączą się w przyszłe akcje krwiodawstwa i pozwolą realizować inicjatywę Zasłużonym Dawcom Krwi, Honorowym Dawcom Krwi oraz Krwiodawcom, których zawsze łączy jedno: „Zawsze pamiętają, że ich krew ratuje życie innych” oraz „Pielęgnują pamięć o tych, którzy kiedyś swoją krew poświęcili dla nas, byśmy mogli teraz godnie pomagać innym”.

W wyniku akcji:

  • Zarejestrowano: 23 krwiodawców.
  • Oddało krew: 17 krwiodawców (2 donacje niepełne).
  • Pobrano od krwiodawców: 6,95 litrów krwi pełnej.

Reklama