Strażacy z gminy Warta Bolesławiecka z nowym sprzętem

Strażacy z gminy Warta Bolesławiecka z nowym sprzętem
fot. Gmina Warta Bolesławiecka Jednostki OSP z gminy Warta Bolesławiecka uzyskały w tym roku dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
istotne.pl straż pożarna, gmina warta bolesławiecka

Trzy jednostki OSP otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 60 tysięcy złotych:

  • OSP w Warcie Bolesławieckiej – 20 000,00 zł
  • OSP w Tomaszowie Bolesławieckim – 19 947,38 zł
  • OSP w Raciborowicach – 19 999,00 zł.

Gminny samorząd:

Ponadto wymagany finansowy wkład własny na realizację zadania zabezpieczony został przez Gminę Warta Bolesławiecka w łącznej kwocie 25.700,00 zł (30% kosztów zadania).

Gminni urzędnicy dodają:

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W ramach dofinansowania jednostki zakupiły sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, miedzy innymi: spalinowy opryskiwacz plecakowy, ratowniczy sprzęt hydrauliczny, butle do aparatów powietrznych, węże tłoczne, rękawice specjalne, kominiarki, ubrania specjalne, hełmy strażackie, ubrania koszarowe, o łącznej wartości 85.646,38 zł.