Kolejni bolesławieccy policjanci złożyli ślubowanie

Ślubowanie
fot. KPP Bolesławiec W bolesławieckiej jednostce odbyło się kolejne w tym roku ślubowanie nowych policjantów.
istotne.pl 183 policja

Reklama

Cały czas powiększa się grono bolesławieckich policjantów. Bolesławiecka komenda informuje o jeszcze jednym ślubowaniu nowo przyjętych do służby. I dodaje:

Już w marcu kolejny termin przyjęć do służby. Jeżeli chcesz zostać policjantem, przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i dowiedz się więcej lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, tel. 47 873 32 58.

Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Jak zachęcają bolesławieccy mundurowi, wszystkie testy w ramach rekrutacji do służby odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w policji?

Idealnym policjantem in spe jest ktoś, kto:

  • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. (Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji);
  • posiada polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego;
  • posiada nieposzlakowaną opinię;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzysta z pełni praw publicznych.

Reklama