31 pożarów, 40 miejscowych zagrożeń

31 pożarów, 40 miejscowych zagrożeń
fot. KP PSP Bolesławiec Mundurowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu podsumowali ubiegły miesiąc.
istotne.pl 183 wypadek, straż pożarna, pożar

Reklama

Jak czytamy na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu:

W styczniu br. na terenie powiatu bolesławieckiego jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w gaszeniu 31 pożarów oraz likwidowały skutki 40 miejscowych zagrożeń, a czterokrotnie zastępy dysponowane były do alarmów fałszywych. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano spadek o 40 interwencji.

Co z osobami poszkodowanymi?

Strażacy: – Zadowalająca była również poprawa statystyki ilości osób poszkodowanych, których podczas zdarzeń odnotowano 13, tj. ponad 50% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. W 12 przypadkach działania kwalifikowanej pierwszej pomocy jako pierwsi prowadzili strażacy.

Są powody do optymizmu?

Zdaniem mundurowych – niekoniecznie. KP PSP:

Pomimo znacznego spadku ilości pożarów niepokój może budzić ilość 16 pożarów w budynkach mieszkalnych, gdzie przyczyną mogła być nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Szeroko prowadzone kampanie społeczne w zakresie informowania o obowiązku prowadzenia okresowych przeglądów technicznych i czyszczenia przewodów kominowych nie zawsze odnosiły zamierzony skutek i często pożary te związane były z zapaleniem się sadzy w kominie. Najczęściej dotyczyło to budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których właściciel obiektu sam musi dopilnować realizacji obowiązków w tym zakresie.

Co z miejscowymi zagrożeniami?

Wśród 40 interwencji klasyfikowanych jako tzw. miejscowe zagrożenia dziewięciokrotnie wyjeżdżano do wypadków komunikacyjnych, a również dziewięć interwencji związanych było z realizacją nowych obowiązków dotyczących wspomagania innych służb w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19. Co więcej, bolesławieccy strażacy stale wspomagali Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, utrzymując od kwietnia zeszłego roku w pełnej gotowości namiot pneumatyczny wykorzystywany przez ratowników medycznych do dekontaminacji ubrań ochronnych. Ponadto w jednym przypadku udzielili pomocy personelowi medycznemu w transporcie starszej osoby (o ograniczonej zdolności poruszania się) do punktu szczepień.

Strażacy dodają:

Zimowa aura spowodowała również, że trzykrotnie siły jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bolesławieckiego prowadziły działania ratownicze na drogach poza powiatem bolesławieckim, w tym dwukrotnie z udziałem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Bolesławiec”.

Reklama