Panie starosto, ludziom czekajacym w starostwie chce się siku!

Znak toalety damsko-męskiej
fot. canva.com W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu petenci mogą odegrać scenę z filmu "Kiler", w której bohater uwięziony w samochodzie krzyczy do konwojujących go policjantów: "Chce mi się szczać!". I Kiler i petent powiatowego urzędu prosić mogą o dostęp do toalety bez nadziei na wysłuchanie dramatycznego apelu.
istotne.pl 86 toaleta, urząd

Reklama

Napisała do nas czytelniczka: 

Właśnie siedzę w wydziale komunikacji. Nie można skorzystać z toalety, bo zakaz. Czy to zgodne z prawem? Siedzę z ludźmi w przedsionku, a pan stoi przy drzwiach i kieruje ruchem. Jakiś mężczyzna chciał skorzystać z toalety, poprosił o to ochroniarza, ale uzyskał informację, że toalety są zamknięte, bo zakaz i jak wczoraj kogoś ochroniarz wpuścił, to – zacytuję go – "Dostał zjebki". Powiedziałam ochroniarzowi, że to jest nieludzkie, bo to nasze podstawowe potrzeby. A ten pan, co chciał skorzystać, był diabetykiem. Potem w wydziale się dopytałam o ten zakaz, a pani odpowiedziała, że to decyzja starosty. A ludzie czekają tu po dwie godziny, ja tyle czekałam, by załatwić sprawę.

Czekamy na komentarz Starostwa w Bolesławcu.

Aktualizacja 2021-02-08

W odpowiedzi na Pani zapytanie informujemy, że decyzja o ograniczonym udostępnieniu interesantom toalet w budynkach Starostwa, została podyktowana względami sanitarnymi oraz czynnikami bezpieczeństwa. Jest to spowodowane ogłoszonym stanem epidemicznym i obowiązującymi w związku z tym obostrzeniami. Z uwagi na ograniczoną możliwość poruszania się po budynku Starostwa, każdorazowo toaleta jest udostępniana klientom Urzędu, którzy zgłoszą taką potrzebę.

Referatu Promocji Powiatu Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

A osobom, które nie kojarzą sceny z Kilera, przypominamy.

Reklama