Oszukiwali na śmieciach i wpadli. Straż Miejska: Grożą za to mandaty do 500 zł!

Oszukiwali na śmieciach i wpadli. Straż Miejska: Grożą za to mandaty do 500 zł!
fot. UM Bolesławiec Mundurowi po raz kolejny interweniowali w sprawie nieprawidłowego postępowania z odpadami.
istotne.pl 183 śmieci, sm bolesławiec

Reklama

Straż Miejska w Bolesławcu otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkańcy jednego z lokali w budynku wielorodzinnym nieprawidłowo postępują z odpadami: wyrzucają je pod obudowę śmietnikową zamiast do pojemników.

Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, teren wokół obudowy był już uprzątnięty. SM:

Jednakże skierowany na miejsce patrol w toku czynności ustalił, iż w przedmiotowym, wynajmowanym lokalu mieszka 9 osób, natomiast zgodnie ze złożoną deklaracją opłata uiszczana jest za 4 osoby. Zatem w rzeczywistości osób wytwarzających odpady komunalne było ponad dwukrotnie więcej niż w złożonym przez właściciela lokalu oświadczeniu.

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina:

Z dniem 4 września 2020 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe przepisy upoważniają strażnika miejskiego do nałożenia mandatu karnego na osobę, która nie złożyła deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takiej samej kary może się spodziewać osoba, która nie złożyła deklaracji w przypadku zaistnienia zmian, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty, np. w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

I dodaje:

Za popełnienie opisanych czynów grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

 

Reklama