tekst zlecony

Będą usuwać azbest z Bolesławca

Będą usuwać azbest z Bolesławca
fot. UM Bolesławiec Gmina Miejska Bolesławiec zamierza w 2021 roku ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

W związku z powyższym i przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Miejska Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta Bolesławiec. Ze środków tych nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel, użytkownik nieruchomości pokrywa we własnym zakresie. Usuwaniem azbestu z nieruchomości, jego transportem i utylizacją będzie się zajmować firma wyłoniona w drodze zbierania ofert na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Zwracamy się do zainteresowanych Mieszkańców Bolesławca, aby złożyli „Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec” w terminie do 19 marca 2021 r. (w formie pisemnej)

  • w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Biuro Obsługi Interesanta, pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec – parter), 59-700 Bolesławiec
  • lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec (obok Pałacu Ślubów)
  • lub w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Powyższa deklaracja będzie wstępnie kwalifikowała Państwa nieruchomości do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Deklarację można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec; w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec lub na stronie www.boleslawiec.eu, lub Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/, w zakładce „ochrona środowiska”.

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Obwieszczenie

Deklaracja

Reklama