tekst zlecony

Odnowią zabytkowe kamienice w Bolesławcu. Dotacje przyznane

Odnowią zabytkowe kamienice w Bolesławcu. Dotacje przyznane
fot. UM Bolesławiec W tym roku pięć kamienic uzyska dofinasowanie z budżetu Miasta Bolesławca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

27 stycznia 2021 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 500 tys. zł. Do udzielenia dotacji wytypowano pięć wniosków, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne. Wnioski zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe.

Zaplanowane dotacje dotyczą remontów elewacji kamienic przy ulicach:

  • Kutuzowa 10
  • Kubika 12
  • Kubika 13
  • Willowej 13
  • Karola Miarki 24.

Prace renowacyjne przeprowadzane będą pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacje na dofinansowanie robót remontowych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków przyznawane są od 2005 r. Dotychczas przyznano 79 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Reklama