Troje nowych bolesławieckich policjantów. Ślubowanie już za nimi

Troje nowych bolesławieckich policjantów. Ślubowanie już za nimi
fot. KPP Bolesławiec Mundurowi: – Już wkrótce kolejne przyjęcia. Trwa rekrutacja do służby, przyjdź i dowiedz się więcej.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

W bolesławieckiej jednostce Policji odbyło się uroczyste ślubowanie trojga nowych funkcjonariuszy. KPP:

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany służbą w Policji, przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu i dowiedz się więcej lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, tel. 47 873 32 58. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Jakie są terminy przyjęć?

 • 20 kwietnia 2021 r.,
 • 13 lipca 2021 r.,
 • 15 września 2021 r.,
 • 3 listopada 2021 r.,
 • 30 grudnia 2021 r.

Kto może służyć w Policji?

 • Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:
 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
 • Posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować.
 • Dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.
 • Posiadasz polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.
 • Posiadasz nieposzlakowaną opinię.
 • Nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 • Korzystasz z pełni praw publicznych.

Wszystkie testy w ramach rekrutacji do służby odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Mundurowi dodają:

WAŻNE

Zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej, odbywające się przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu, zostały zawieszone do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Reklama