Już wkrótce zakończy się przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic

Już wkrótce zakończy się przebudowa drogi z Bolesławca do Starych Jaroszowic
fot. Powiat Bolesławiecki Od kilku tygodni trwa przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice. Koszt tego przedsięwzięcia to 1.286.704,97 zł. Inwestycja finansowana jest w 80% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Bolesławieckiego oraz budżetów Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec.
istotne.pl droga, powiat bolesławiecki

Droga relacji Bolesławiec – Stare Jaroszowice to jedno z kilku zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Bolesławiecki w bieżącym roku i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zakończy się.

Prace obejmowały przebudowę jezdni drogi o długości 3.780 m, w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach, wiążącej AC 16W i ścieralnej AC 11S, wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej, prace ziemne związane z odtworzeniem rowów, odbudową przepustów i zjazdów.

Do tej pory wykonano wszystkie roboty ziemne wraz z przepustami i ścinkami, położono warstwę wiążącą i siatkę wzmacniającą. Obecnie trwa układanie warstwy ścieralnej, a w przyszłym tygodniu zaplanowano ułożenie poboczy i prace wykończeniowe.

Zadanie współfinansowane jest w 80% ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych, w pozostałej części przez Powiat Bolesławiecki, Gminę Miejską Bolesławiec oraz Gminę Bolesławiec.

Zakończenie robót planowane jest do 15 września 2020 r.

tekst zlecony