Dawid Kołodziej w Radzie Miasta na miejsce Jarosława Kowalskiego

Dawid Karol Kołodziej
fot. Dawid K. Kołodziej Prezes Towarzystwa Psychopedagogicznego startujący z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Romana Bezpartyjni wstąpi do Rady Miasta Bolesławiec na miejsce Jarosława Kowalskiego.
istotne.pl 86 dawid kołodziej, rada miasta

Reklama

31 sierpnia 2020 roku przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Jarosław Kowalski przekazał komisarzowi wyborczemu pisemne zrzeczenie się mandatu radnego. Zrzeczenie się mandatu przez Jarosława Kowalskiego miało związek z objęciem stanowiska prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze postanowił o wstąpieniu w jego miejsce Dawida Karola Kołodzieja, kandydata z tej samej listy nr 17 – KWW Piotra Romana BezpartyjniI, który w wyborach do Rady Miasta Bolesławiec w okręgu wyborczym nr 4 uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Reklama