Pożar w starej garncarni przy ulicy Widok

Pożar w starej garncarni przy ulicy Widok
fot. istotne.pl Z budynku wydobywał się dym. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Na pierwszym piętrze palił się tapczan. W budynku znajduje się unikatowy piec garncarski z XIX wieku. Budynek ma charakter zabytku techniki.
istotne.pl pożar, ul. widok

Do zdarzenia doszło w piątek, 18 września. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Widok w Bolesławcu. Na miejscu okazało się, że w budynku panuje duże zadymienie. Strażacy zaopatrzeni w aparaty powietrzne weszli do budynku i zlokalizowali źródło ognia. Okazało się, że na pierwszym piętrze pali się tapczan. Strażacy ugasili pożar oraz sprawdzili i przewietrzyli budynek. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Budynek, którym doszło do pożaru, nie był zamieszkały i był otwarty. Na miejsce została wezwana policja. Na miejsc znaleziono reklamówki z rzeczami, być może w opustoszałej garncarni nocują bezdomni i któryś z nich zaprószył ogień.

Budynek przy ul. Widok był jedną z filii Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec". Ostatni przedwojennym właścicielem garncarni był Max Werner, ze znanej rodziny ceramików, zaangażowany w rozwijanie szkoły ceramicznej w Bolesławcu. Najcenniejszym obiektem zachowanym do dziś w starej garncarni jest XIX-wieczny piec ceramiczny.

W Bolesławcu, przy współpracy z Muzeum Ceramiki, zostanie przeprowadzona modernizacja garncarni przy ul. Widok 1b, mającej charakter zabytku techniki i przystosowanie jej do funkcji Centrum Dawnych Technik Garncarskich. Modernizacja nastąpi dzięki projektowi stworzenia Centrum Dawnych Technik Garncarskich. Obiekt ten w ciągu ostatnich 25 lat był nieużytkowany lub użytkowany jedynie częściowo. Planowane prace konserwatorsko-budowlane mają na celu wyeksponowanie walorów zachowanego pieca garncarskiego jako zabytku techniki, poprawę jego stanu technicznego oraz stworzenie przestrzeni do realizacji warsztatów z zakresu technik dawnego garncarstwa oraz projektów wystawienniczych. Projekt „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” opiewa na kwotę 2 410 606,73 euro. Partnerami projektu są Gmina Miejska Bolesławiec – partner wiodący, Gmina Miejska Kłodzko, Miasto Jaroměř (Republika Czeska).