23 Pułk Artylerii: specjaliści wojskowi już po egzaminach

23 Pułk Artylerii: specjaliści wojskowi już po egzaminach
fot. mjr Remigiusz Kwieciński W dniach 17–18 grudnia w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu przeprowadzono sesję egzaminacyjną na uzyskanie i potwierdzenie III i II klasy kwalifikacyjnej specjalisty wojskowego.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

Żołnierzom zawodowym korpusów podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych mogą być nadawane klasy kwalifikacyjne odpowiadające poziomowi ich wyszkolenia wojskowego i specjalistycznego, zgodnie z zajmowanymi stanowiskami służbowymi.

W czasie dwudniowych egzaminów kilkudziesięciu podoficerów i szeregowych z bolesławieckiego garnizonu oraz innych jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej musiało wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi przewidzianymi w szczegółowych kryteriach uzyskiwania klas kwalifikacyjnych. Do egzaminów przystąpili specjaliści w korpusach osobowych wojsk lądowych, logistyki, łączności i informatyki, inżynierii wojskowej oraz korpusu osobowego ogólnego w grupie kadrowej.

W pierwszym dniu sesji egzaminacyjnej kandydaci musieli zmierzyć się z częścią teoretyczną dotyczącą szkolenia ogólnowojskowego. Zakres egzaminu obejmował zagadnienia z taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania, obrony przed bronią masowego rażenia, łączności, terenoznawstwa i szkolenia medycznego.

W drugim dniu sprawdzeniu podlegała wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne z przedmiotów specjalistycznych. W trakcie tego etapu egzaminu żołnierze musieli wykazać się umiejętnościami związanymi z ich specjalnością wojskową. Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej dobrej oceny ogólnej, a także ocen pozytywnych ze wszystkich składowych z części teoretycznej i praktycznej.

23ŚPA:

Klasy kwalifikacyjne to jedna z form samodoskonalenia zawodowego dla szeregowych i podoficerów. O nadanie II i III klasy mogą ubiegać się szeregowi i podoficerowie służący na stanowisku w danej specjalności wojskowej od co najmniej dwóch lat.

Reklama