Kolejny pożar komina. Tym razem w Wilczym Lesie

Kolejny pożar komina. Tym razem w Wilczym Lesie
fot. OSP Tomaszów Bolesławiecki Do zdarzenia doszło 27 grudnia, po godzinie 22:00.
istotne.pl 4 pożar, wilczy las

Reklama

To już kolejny pożar sadzy w kominie w trwającym sezonie grzewczym. W akcji gaśniczej w Wilczym Lesie brali udział strażacy z OSP Tomaszów Bolesławiecki, OSP Warta Bolesławiecka i PSP Bolesławiec.

Pożar komina w Wilczym Lesie

Ważne informacje na temat kominów i sezonu grzewczego można przeczytać na stronie PSP Bolesławiec:

Uszkodzone lub niedrożne kominy, niesprawna wentylacja czy urządzenia grzewcze, a także wadliwe podłączenie do komina lub jego brak to najczęstsze przyczyny zaczadzeń i pożarów.

Sezon grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te, obok strat materialnych, stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów związanych jest z eksploatacją urządzeń grzewczych w porze nocnej lub też pozostawionych bez nadzoru osób dorosłych.

Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę, czy:

  • przewód kominowy jest drożny,
  • nie występują uszkodzenia komina,
  • do komina nie został wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
  • rury dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia prze palne stropy, ściany lub dachy,
  • paleniska zostały odpowiednio zainstalowane do przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • przy drzwiczkach wyciorowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, itp.) – co najmniej 4 razy w roku,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku,
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku.

Reklama