Szkoła w sieci. Jak powiat wspiera zdalne nauczanie?

Szkoła w sieci. Jak powiat wspiera zdalne nauczanie?
fot. Kornela Baryluk Uczniowie i nauczyciele w dobie pandemii przechodzą rzeczywisty test zmiany stylu pracy, samodyscypliny oraz próby znalezienia innych rozwiązań na edukację, która pierwszy raz w historii jest zdalna w tak szerokim wymiarze. Mimo przeciwności Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, dyrektorzy szkół oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu od miesięcy nieustannie usprawniają proces nauczania w nowej rzeczywistości.
istotne.pl 1 powiat bolesławiecki, szkoła

Reklama

W ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskano kwotę 99.861,00 zł na zakup 31 laptopów dla wszystkich powiatowych szkół. Ponadto udało się zdobyć 70.000,00 zł w ramach programu „Aktywna Tablica” na zakup tak potrzebnego dziś sprzętu elektronicznego. Zakupiono 3 laptopy i 9 interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej min. 55 cali. Pomoc trafiła do młodzieży z czterech bolesławieckich szkół: II liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Pozyskano również 30.000,00 zł na wyposażenie pracowni nowo powstałego kierunku – „Technik programista” w Zespole Szkół Elektronicznych, która zyskała 5 monitorów interaktywnych o przekątnej 65 cali.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna sfinansowała 50 tabletów dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu o wartości 50.000,00 zł. 57 laptopów o łącznej wartości 180.903,40 zł  trafiło do I i II  Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Budowlanych oraz dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w ramach projektu „7 szkół na 6”. W sumie wydano 430.764,00 zł na zakup: 91 laptopów, 14 interaktywnych monitorów dotykowych oraz 50 tabletów.

Sprzęt to jedno, ale zmieniły się także metody pracy i tu określoną pomoc zaproponowało Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Utworzono sieć współpracy nauczycieli powiatu bolesławieckiego: sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli języka polskiego, nauczycieli matematyki, fizyki, historii, czy muzyki. Doradcy metodyczni zaproponowali w jaki sposób przekazywać wiadomości za pomocą narzędzi on-line, jak wykorzystywać aplikację MS Teams w zdalnym nauczaniu oraz pracy nauczyciela w warunkach pandemii. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli powiatu bolesławieckiego opracowano plan szkoleń, warsztatów i konferencji. Niektóre z nich to „Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie”  w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii. Na aktualne potrzeby odpowiedziało szkolenie pt. „Obsługa platformy Google: G Suite z wykorzystaniem Classroom i Meet w nauczaniu”. Szkolenie było skierowane przede wszystkich do nauczycieli ZSM w Bolesławcu, gdzie funkcjonuje platforma, ale nie zawsze jest w pełni wykorzystana. Zajęcia obejmowały tworzenie zadań, quizów, łączenie online, zarządzanie połączeniami – informacje o powiadomieniach oraz porady jak prowadzić zajęcia online: udostępnianie ekranu, stron, prezentacji, filmów, nagrań, tworzenie wirtualnej przestrzeni z bazą danych itp. Zorganizowano również szkolenie pt. „Nauczanie zdalne i nie tylko – ciekawe i inspirujące narzędzia wspomagające efektywne uczenie się”. Szkolenie on-line, którego celem było zainspirowanie nauczycieli do prowadzenia efektywnego zdalnego nauczania.

To tylko niektóre programy wsparcia oraz inicjatywy wprowadzane w życie  trudnym okresie pandemii przez dyrektorów szkół,  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr, które – jak twierdzą szefowe Katarzyna Zięba i Katarzyna Reguła – przyczynią się do poszukiwania przez nauczycieli ciekawych rozwiązań w pracy zdalnej z uczniami oraz do poszerzenia oferty zajęć prowadzonych na odległość, ponieważ taka sytuacja jeszcze przez długie miesiące będzie naszą rzeczywistością.

Reklama