Pomagają ofiarom przemocy w rodzinie. Ośrodek „Tarcza” otwarty!

Pomagają ofiarom przemocy w rodzinie. Ośrodek „Tarcza” otwarty!
fot. UM Bolesławiec W styczniu 2021 r. rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu. Ośrodek znajduje się przy al. Wojska Polskiego 6/76.
istotne.pl 183 um bolesławiec, mops bolesławiec, ośrodek tarcza

Reklama

Magistraccy urzędnicy:

Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie indywidualnej dostępności, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uwikłanych w przemoc z powodu alkoholu i innych uzależnień, w tym także dzieci i młodzieży oraz sprawców przemocy.

Główne działania Ośrodka to:

  • udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami w tym uzależnieniem od alkoholu;
  • prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych;
  • konsultacje psychologiczne;
  • krótkoterminowe spotkania dla rodzin dotkniętych przemocą z powodu uzależnienia;
  • praca z dziećmi i młodzieżą;
  • pomoc w postaci spotkań dla rodzin i par z problemem alkoholowym;
  • praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych.
  • Kto może skorzystać z usług ośrodka „Tarcza” w Bolesławcu?

Mieszkańcy miasta Bolesławca, osoby dorosłe i rodziny z problemem przemocy z powodu alkoholu i innych uzależnień – zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

Urzędnicy:

Aktualnie ze względu na COVID-19 zalecany jest wstępnie telefoniczny kontakt ze specjalistami zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów.

Szczegółowe informacje dot. działalności Ośrodka uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu (ul. Cicha 7) od pon. do pt., w godz. 7.00–15.00, tel. 75 645 78 23.

I dodają:

Działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem finansowana jest ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu.

Szczegóły na stronie bolesławieckiego magistratu.

Reklama