Artylerzyści znakomicie opanowali musztrę

Artylerzyści znakomicie opanowali musztrę
fot. kpt. Agnieszka Kozik W poniedziałkowy poranek, 18 stycznia żołnierze 2 baterii artylerii rakietowej 3 dywizjonu poddani zostali przeglądowi musztry w ramach zajęć z Regulaminów SZ RP.
istotne.pl 183 wojsko, 23śpa

Reklama

23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu:

Każdy z żołnierzy 2 baterii artylerii rakietowej 3 dar wie, że musztra to ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz jak zachowywać się w szyku i poza nim. Całą swoją zdobytą dotychczas wiedzę i umiejętności potwierdzili na […] zajęciach, których celem było sprawdzenie m.in. stopnia teoretycznej znajomości całego stanu osobowego pododdziału z zakresu regulaminów wojskowych SZ RP, znajomości zasad dowodzenia i instruowania przez dowódcę pododdziału, a także wyszkolenia indywidualnego dowódców czy opanowania czynności poszczególnych elementów musztry pieszej indywidualnej i zespołowej.

Zajęcia rozpoczęły się od przeglądu ogólnego, w ramach którego dokonano sprawdzenia: wyglądu zewnętrznego, stanu umundurowania, stanu i adnotacji w dokumentach tożsamości oraz wyposażenia indywidualnego żołnierza.

W dalszej części zajęć w ramach zagadnień z musztry indywidualnej żołnierze prezentowali m.in. chwyty bronią. Po części indywidualnej pododdział podlegał sprawdzeniu z zagadnień musztry zespołowej szczebla drużyny, plutonu i baterii. Nad prawidłowością przeprowadzenia zajęć czuwała wyznaczona rozkazem komisja, która oceniała organizację i sposób przeprowadzenia przeglądu musztry.

Reklama