Mieszkańcy Gromadki nie chcą Samorządowej Karty Praw Rodziny

Mieszkańcy Gromadki nie chcą Samorządowej Karty Praw Rodziny
fot. istotne.pl 53 osoby podpisały się pod żądaniem uchylenia przez radnych Gromadki uchwały o Samorządowej Karcie Praw Rodziny. Dokument ten został przygotowany przez ortodoksyjny Instytut Ordo Iuris i tylko pozornie ma chronić rodzinę, a w praktyce dyskryminuje samotne matki lub związki dwojga osób po rozwodzie, wdów i wdowców.
istotne.pl 86 gromadka, rodzina, karta

Reklama

W 2019 roku na sesji Rady Gminy Gromadka przyjęto uchwałę o Samorządowej Karcie Praw Rodzin (SKPR). Na ten temat pisaliśmy w artykule  Będzie zakaz wystawiania Jasełek w gminie Gromadka? Promowany przez Instytut Ordo Iuris model rodziny to małżeństwo z dzieckiem. Żądanie podpisali m.in. Mohawir Domański i Halina Gniewek z Gromadki.

– Sprzeciwiamy się tej krzywdzącej rodzinę Karcie – mówi Halina Gniewek, która podpisała żądanie. – Tak jak napisaliśmy w piśmie do rady: rodzina to każdy trwały związek dwóch lub więcej osób oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także na więzach krwi. A czytając, co uchwalili radni, nóż się w kieszeni otwiera – dodaje mieszkanka Gromadki.

Gromadka wciąż widnieje na mapie strony Atlas Nienawiści, gdzie aktywiście umieścili wszystkie gminy, które przyjęły Samorządowe Karty Praw Rodzin.

Inaczej zachowali się radni z Nowogrodźca, którą odrzucili Kartę, bo zależało im, jak mieszkańcom Gromadki, na dobrostanie wszystkich rodzin w gminie, nie tylko tych typowych. Kto w Nowogrodźcu przedstawił projekt Karty? Zrobił to burmistrz Robert Relich. Uchwała jednak nie została podjęta. Za głosowało 4 radnych, 8 było przeciw.

Mieszkańców Gromadki niepokoją również: zbyt wąska interpretacja przepisów dotyczących przemocy w rodzinie zapisana w uchwale oraz możliwość pozbawienia gminy dotacji z funduszy europejskich i oraz norweskich.

Poniżej tekst pisma mieszkańców do Rady Gminy Gromadki.

My niżej podpisani mieszkańcy gminy Gromadka żądamy podjęcia stosownych działań mających na celu uchylenie Uchwały Nr XV/112/19
z dnia 27.11.2019 r. Samorządowa Karta Praw Rodziny.

Uzasadnienie:

W uchwale posłużono się wieloma sformułowaniami o charakterze ogólnikowym i niejasnym, co stwarza ryzyko nadużyć w procesie jej interpretacji i stosowania m.in.

  • do bezprawnego różnicowania dostępu organizacji do finansowania ich działalności (ten obszar reguluje ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tekst jednolity – Dz. U. z 2019, poz. 688)
  • uchwała sugeruje wąską interpretację przepisów dotyczących przemocy w rodzinie
  • uchwała rozumie zbyt wąsko znaczenie słowa „rodzina”, jako związek mężczyzny i kobiety, potwierdzony aktem ślubu, co jawnie dyskryminuje rodziny niespełniające tego warunku – w orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie prawniczym, rodzina to każdy trwały związek dwóch lub więcej osób oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także na więzach krwi
  • uchwała może pozbawić naszą gminę dotacji z funduszy europejskich i oraz norweskich

Uprzejmie prosimy o poinformowanie o terminie procedowania naszego wniosku.

Do wiadomości:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Poseł na Sejm RP Robert Obaz
Poseł na Sejm RP Krzysztof Śmiszek
Kongres Kobiet w Brukseli

Reklama