Na wysypisku w Trzebieniu nie przyjęto odpadów budowlanych. Jest odpowiedź dlaczego

Na wysypisku w Trzebieniu nie przyjęto odpadów budowlanych. Jest odpowiedź dlaczego
fot. UM Bolesławiec Sprawę poruszył czytelnik na naszym profilu na Facebooku w temacie o zaśmieconym terenie przy zbiorniku wodnym Krępnica.
istotne.pl 4 mzgk bolesławiec, wysypisko

Reklama

Czytelnik w komentarzu przy temacie o zaśmieconym terenie przy zbiorniku wodnym Krępnica zwrócił uwagę na sytuację z jaką spotkał się w grudniu 2020 roku:

(...) Z racji wykonywanego zawodu (budowlanka) zbieramy śmieci zmieszane z każdej budowy do worków i raz na jakiś czas ładujemy wszystko na ciężarówkę i wywożę za odpłatnością na wysypisko śmieci do Trzebienia (tam gdzie jest ich miejsce). Jakie było moje zdziwienie kiedy tam zajechałem i w sposób daleki od profesjonalnego (wręcz opryskliwie) dowiedziałem się od „Pana” przez szybę, że nie przyjmie tych śmieci.

Wróciłem z tym do Bolesławca do biura MZGK, niestety dłuższa rozmowa z panią z działu zajmującego się odpadami też nie przyniosła efektu (pomimo tego że chciałem zapłacić) wróciłem ze śmieciami na warsztat. Potępiam tych co wywożą śmieci do lasu, ale po moim przykrym doświadczeniu zaczynam ich rozumieć. Pozdrawiam „Pana” z bródką z wysypiska śmieci w Trzebieniu i zarząd MZGK z ul Staszica w Bolesławcu. Ps. Ta sytuacja, którą po krótce opisałem jest całkiem świeża z grudnia 2020 roku.

Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu:

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do wskazanego komentarza na Państwa stronie internetowej w dniu 04.01.2021 r. informujemy, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu działając zgodnie z Decyzją nr PZ/23/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r., wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego ma obowiązek weryfikować i sprawdzać Dostawców odpadów pod względem dostarczanych odpadów jak i weryfikacji pozwoleń, które są wymagane prawem dla poszczególnych odpadów.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. Zgodnie z objaśnieniem Ministerstwa Klimatu podmiot, który jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest odpowiedzialny za utylizację tych odpadów ma obowiązek rejestracji do BDO oraz prowadzenia ewidencji w BDO.

Ponadto Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, w tym przypadku zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu o kodzie 17 09 04 określa:

  1. Odpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej „ustawą”;
  2. Kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;
  3. Zakres badań, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.

W tym przypadku Pan [nazwisko do wiadomości redakcji] prowadząc działalność gospodarczą (budowlaną) ma prawny obowiązek rejestracji w systemie BDO, ponadto jak wskazuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r., odpady zmieszane z budowy, remontów i demontażu o kodzie 17 09 04 wymagają również przedstawienia podstawowej karty charakterystyki odpadu oraz posiadania dokumentacji laboratoryjnej wskazanego odpadu. Opisana sytuacja jednoznacznie wskazuje, że Dostawca odpadów nie spełnił prawem swoich obowiązków, w związku z czym ZUOK w Trzebieniu nie mógł przyjąć wskazanych odpadów.

Jednocześnie informujemy, że każdy podmiot planujący dostarczać odpady na Instalację w Trzebieniu jest informowany jakie warunki musi spełnić aby móc dostarczać odpady zgodnie z prawem i mógł podpisać stosowną umowę na przyjęcie odpadów.

Przedsiębiorca planujący dostarczyć odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu proszony o kontakt telefoniczny pod numerem 75 735 42 71, a nasi pracownicy wyjaśnią procedury przyjęcia odpadów na teren instalacji oraz pomogą w rozwiązaniu problemu z zagospodarowaniem odpadów.

Jeśli Pan [nazwisko do wiadomości redakcji] dopełni takiego obowiązku i podpisze umowę to będzie mógł dostarczyć odpady do instalacji w Trzebieniu.

Piotr Tutak, z-ca kierownika, główny technolog ZUOK w Trzebieniu.

Reklama