Jest praca w policji. „To zawód dla ludzi z pasją”

Policjanci przy wiadukcie
fot. KPP Bolesławiec KPP Bolesławiec: – Jeżeli szukasz wyjątkowej profesji i stabilności zatrudnienia oraz chcesz dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju – przyłącz się do nas i zostań policjantem.
istotne.pl 183 policja, praca

Reklama

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły – dokumenty można składać w dowolnym terminie. Jeśli masz pytania, to zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia: 47 873 32 58.

Wszystkie testy w ramach rekrutacji do służby odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, osoby chętne mogą się przygotować do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów.

Kto jest idealnym kandydatem do służby w Policji?

  • ktoś, kto posiada co najmniej średnie wykształcenie
  • kto posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • kto daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • kto posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. D), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia D nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji
  • kto posiada polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego
  • kto posiada nieposzlakowaną opinię
  • kto nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • kto korzysta z pełni praw publicznych.

Więcej informacji na stronie bolesławieckiej KPP.

Reklama