Szkoła Podstawowa nr 5 z Europejską Odznaką Jakości

Uczniowie szkoły podstawowej nr 5
fot. sp nr 5 Pod koniec października 2020 roku zostały przyznane Europejskie Odznaki Jakości za projekty eTwinning. Miło nam poinformować, że na tej liście znalazła się Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu i otrzymała to zaszczytne wyróżnienie.
istotne.pl 86 projekt, sp5 bolesławiec

Reklama

Odznakę taką otrzymują projekty reprezentujące najwyższy europejski poziom.To wielki sukces naszej szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 3b pod kierunkiem nauczycielki Doroty Stanałowskiej pracowali nad projektem Nature Friendly (Przyjazny naturze), który realizowany był wiosną przez szesnaście klas z Turcji, Portugalii, Gruzji, Rumunii i Polski. Głównym założeniem tego zadania było zwiększenie świadomości uczniów na temat globalnego ocieplenia oraz uświadomienia, że możemy temu zapobiec poprzez zmianę codziennych nawyków.

Dzięki realizacji projektu uczniowie:

  • wzmacniali więzi między uczniami a ich najbliższym otoczeniem (zwłaszcza przyrodą),
  • rozwijali umiejętności społeczne (poprzez pracę indywidualną i zespołową, poszanowanie pomysłów innych, pewność siebie,
  • poczucie odpowiedzialności za to, co robią, świadomość swoich umiejętności i mocnych stron),
  • rozwijali ciekawość poznawczą,
  • mobilizowali się do samodzielnej pracy,
  • rozwijali umiejętności kreatywnego myślenia,
  • zdobywali podstawowe umiejętności i doświadczenia w zakresie prostych narzędzi TIK,
  • budowali pozytywne doświadczenia wynikające z interakcji z przyjaciółmi z innych krajów europejskich,
  • budowali pozytywne nastawienie do ludzi, którzy w przyszłości będą kontaktować się z różnymi narodami.

Szkoła Podstawowa nr 5 już trzeci rok z rzędu pracuje na podstawie projektu eTwinning, bo właśnie te metody od kilku lat uznawane są jako modelowe, godne naśladowania w nauczaniu w XXI wieku. Dodatkowo sprawiają uczniom wiele satysfakcji i radości. Wymiana doświadczeń i współpraca z zaangażowanymi nauczycielami w eTwinning pozwala na planowanie i prowadzenie zajęć według najwyżej ocenianych standardów europejskich.

Program eTwinning zapewnia wszechstronny rozwój i zaangażowanie w proces nauczania każdego ucznia, a nauczycielom umożliwia stałą aktualizację wiedzy, zdobywanie informacji na temat nowoczesnych narzędzi i materiałów.

W tym roku szkolnym nasza szkoła realizuje siedem projektów eTwinning, w tym sześć międzynarodowych. Realizują je klasy: 1a, 1b, 3a,i 3b. Projekty są o różnej tematyce. Uczniowie uczą się kodować i programować. Podpatrują rówieśników z innych krajów. Nabywają nowe umiejętności, a wszystko to w projektach Imagine The Code i Encoded for fun.

W projekcie Child in Art bawimy się plastyką i muzyką. Koordynatorką jest nauczycielka naszej szkoły Dorota Stanałowska, a wśród uczestników nauczyciele i uczniowie z Włoch, Grecji, Turcji, Rumunii, Gruzji i Polski. Pantomima i perkusja ciała to nowe doświadczenia w projekcje For the Power of My Dreams. Uczniowie biorą udział również w projekcie tematycznie związanym z bajkami- Let’s Go To Fairyland. Mają okazję poznawać bajki polskie i innych narodów, następnie przedstawiają je metodą dramy.

Projekt polski Kierunek bezpieczeństwo właśnie się skończył. Przez dwa miesiące uczniowie z 28 klasami z kraju realizowali zagadnienia o szeroko pojętej tematyce bezpieczeństwa w szkole i na ulicy. Ostatni projekt Steamist jest powiązany z nauką STEM (nauki przyrodnicze -Science, technologia- Technology, inżynieria- Engineering i matematyka- Math).

Koordynatorką przedstawionych działań w ramach programu eTwinning jest p. Dorota Stanałowska, która realizuje projekty własne oraz partnerskie z ogromnym zaangażowaniem, jest pomysłodawczynią wielu z nich i zachęca z powodzeniem innych nauczycieli oraz uczniów do współpracy.

Reklama