materiał promocyjny

Wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego w ZSB i II LO w Bolesławcu

Ludzie
fot. Powiat Bolesławiecki 1 września, tuż po godzinie 9:00, na boisku szkolnym Zespołu Szkół Budowlanych odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Natomiast o godzinie 11:00 rok szkolny rozpoczął się dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego.
istotne.pl 183 zsb bolesławiec, 2lo bolesławiec, powiat bolesławiecki

Reklama

Rozpoczęcie roku szkolnego w tym roku miało nietypowy charakter. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów, w inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i II Liceum Ogólnokształcącym udział wzięli jedynie uczniowie klas pierwszych. Większość szkół zupełnie zrezygnowała z oficjalnego apelu. W uroczystościach uczestniczyli także Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Stanisław Chwojnicki oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Mariusz Mendocha.

– Jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w sposób bezpieczny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli – mówił Mariusz Mendocha, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Podczas uroczystego apelu dyrektorzy II LO i ZSB zapewnili, że szkoły są gotowe na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a nauka w będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi inspektora sanitarnego oraz resortów zdrowia i edukacji. Wytyczne te dotyczą ogólnego zachowania higieny osobistej, częstego mycia rąk i zasłaniania ust podczas kichania lub kaszlu. Młodzież będzie nosić maseczki w częściach wspólnych, takich jak korytarze czy biblioteka.

W wypadku zachorowania któregoś z uczniów lub nauczyciela, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, dyrektor może zdecydować o całkowitym zawieszeniu zajęć lub przejściu na nauczanie mieszane.

Szkoły powiatowe w Bolesławcu są przygotowane do nowego roku szkolnego. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy mają zapewniony dostęp do maseczek ochronnych i rękawiczek, przy wejściach postawiono dezynfektory.

Reklama