Tor w Osłej: koszmarny jazgot trwa do późnych godzin wieczornych

Tor w Osłej: koszmarny jazgot trwa do późnych godzin wieczornych
fot. Peter Zhurakhovsky / Unsplash Zwróciła się do nas czytelniczka, która uważa, że choć tor wyścigowy to świetne miejsce dla kierowców, dla sąsiadów to hałaśliwy koszmar. Kobieta napisała w mailu do redakcji: "Zwracam się do Państwa o pomoc, jakie kroki my mieszkańcy możemy podjąć, aby hałas z toru został ograniczony?".
istotne.pl 86 wyścig, osła, krzywa

Reklama

Czytelniczka wysłała pismo do właścicieli Toru w Krzywej, niestety nie uzyskała na nie odpowiedzi. Zarząd Toru Krzywa odpowiedział dopiero na nasze pytania, informując, że administrator obiektu wybudował ogrodzenie z betonowych prefabrykatów, które według Zarządu skutecznie ogranicza emisję hałasów od strony wsi Osła i domów z najbliższego sąsiedztwa.

Czytelniczka opisuje, jak ta ochrona przed hałasem wygląda w praktyce:

Dzień dobry, Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o pomoc. Mieszkam w miejscowości Osła, w sąsiedztwie byłego lotniska Krzywa, na którym funkcjonuje Tor Krzywa. Uważam, że miejsca tego typu są potrzebne i pożyteczne, młodzi kierowcy mogą się tam wyszaleć do woli, ale dla nas, mieszkańców, jest to horror. Tor nie został przystosowany w żaden sposób do redukcji hałasu dla otaczającego go sąsiedztwa domów jednorodzinnych. O ile w tygodniu można przeżyć ryk silników i piski opon, o tyle w weekendy jest to coraz trudniejsze. Nie możemy korzystać z naszych nieruchomości, musimy siedzieć przy zamkniętych drzwiach i oknach w 30-stopniowych upałach w swoich domach, nie możemy z dziećmi spędzić czasu w ogrodzie, nie możemy ze znajomymi spędzić czasu na tarasie. Każdej soboty i niedzieli o godzinie 10 rozpoczyna się koszmarny jazgot, który trwa do późnych godzin wieczornych. Właściciele Toru Krzywa nie chcą ustosunkować się do moich próśb o podjęcie szybkich działań, mających na celu ograniczenie immisji hałasu, moje pisemne prośby pozostawiane są bez odpowiedzi. Zwracam się zatem do Państwa o pomoc, jakie kroki my mieszkańcy możemy podjąć, aby hałas z toru został ograniczony?

Czytelniczka

Odpowiedź Zarządu Toru Krzywa dotyczący ochrony sąsiadów przed hałasem:

Tor usytuowany jest na terenach wzmożonej aktywności gospodarczej, a najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości 1500 metrów w miejscowości Szczytnica. Tutaj ewentualny hałas Toru tłumiony jest poprzez oddzielające nas cztery pasy ruchliwej drogi A4, bazy, magazyny, sortownie odpadów, liczne zakłady produkcyjne, stacje paliw oraz tysiące przejeżdżających aut. Natomiast najbliższe zabudowania wsi Osła znajdują się w odległości większej niż 1000 metrów. Administrator obiektu wybudował ogrodzenie z betonowych prefabrykatów, które skutecznie ogranicza emisję hałasów w tym kierunku. Jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami okolicznych miejscowości i dołożymy wszelkich starań, żeby przekazać im rzetelne informacje nt. inwestycji i odpowiedzieć na ich pytania i ewentualne wątpliwości. Inwestycja od początku była realizowana zgodnie z polskim prawem i obowiązującymi normami, a naszym priorytetem jest, aby Tor nie miał negatywnego wpływu na środowisko i komfort mieszkańców okolicznych miejscowości.

Zarząd Toru Krzywa 

Jak bronić się przed hałasem? Organy właściwe w sprawie interwencji i skarg

Pytanie o to, jak bronić się przed hałasem, zadaliśmy naczelniczce Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Odpowiedź Starostwa przytaczamy poniżej:

Osoba skarżąca się na hałas powinna zgłosić problem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odpowiedniego dla miejsca emisji hałasu, w tym przypadku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze ul. Warszawska 28 58-500 Jelenia Góra nr tel. 75 767 94 12.

Po wykonaniu pomiarów w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej emisji hałasu WIOŚ w J. Górze skieruje sprawę do właściwego organu ochrony środowiska w celu wydania decyzji w przedmiocie.

Przepisy dotyczące hałasu reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U.2020.2019).
Art. 115a ust. 1 tej ustawy wskazuje, że w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska na podstawie pomiarów dokonanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq L.

Sabina Guszpil, Kierownik Referatu Promocji Powiatu Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Reklama