Jak szkoły w gminie Nowogrodziec są przygotowane na powrót uczniów?

Jak szkoły w gminie Nowogrodziec są przygotowane na powrót uczniów?
fot. Gmina Nowogrodziec Wracamy do tematu zbliżającego się właśnie początku roku szkolnego 2020/2021.
istotne.pl edukacja, gmina nowogrodziec, koronawirus

O sprawę zapytaliśmy wszystkie lokalne samorządy. Marta Kołodziejska, szefowa Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu:

Jednostki oświatowe, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym, są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Mając na uwadze wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku oraz zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, opracowane zostały stosowne procedury określające zasady działania placówek w stanie pandemii i obowiązującego reżimu sanitarnego. Są w stałym kontakcie z organem prowadzącym. Na bieżąco weryfikowana jest gotowość szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Przedszkole oraz szkoły są wyposażone w środki czystości, dozowniki, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawiczki. Przy wejściach znajdują się bezdotykowe stacje do dezynfekujące lub dozowniki z płynem. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się także np. na korytarzach, przy świetlicach szkolnych, bibliotekach, salach gimnastycznych.
Proces nauczania będzie odbywał się trybie stacjonarnym. Nie ma wskazań, aby została wprowadzona zmianowość lub tryb hybrydowy. Dzieci będą dowożone do szkół w reżimie sanitarnym określonym dla komunikacji publicznej.

W miarę możliwości organizacyjnych dyrektorzy przypisali każdej klasie jedną salę lekcyjną, w której będą prowadzone wszystkie lekcje, z wyłączeniem pracowni komputerowych. Tam, gdzie to było możliwe, dokonano rozgęszczenia szafek uczniowskich, przeorganizowano dostęp do szatni i przypisano określonym oddziałom piętra budynków szkolnych. Ponadto do niezbędnego minimum określono warunki przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie obiektów szkolnych.

Każdy dyrektor określił, w jaki sposób odbędzie w jego placówce inauguracja roku szkolnego. W przypadku organizacji tradycyjnych apeli uczniowie zostali podzieleni na grupy oraz określone zostały godziny rozpoczęcia uroczystości z zachowaniem dystansu społecznego. Część dyrektorów przyjęła ogólne zasady, iż w tym uroczystym dniu dyrektor spotka się tylko z nowo przyjętymi dziećmi do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz z uczniami klas pierwszych i ich rodzicami. Pozostali uczniowie spotkają się w klasach ze swoimi wychowawcami.

I dodaje:

Wierzymy, iż wspólnymi siłami, przy zachowaniu maksimum odpowiedzialności za naszych uczniów jesteśmy w stanie zapewnić im bezpieczeństwo.