Koronawirus. Jak placówki oświatowe przygotowane są do nowego roku szkolnego?

Koronawirus. Jak placówki oświatowe przygotowane są do nowego roku szkolnego?
fot. Gmina Bolesławiec O sprawę zapytaliśmy wszystkie lokalne samorządy.

Zbliża się początek roku szkolnego 2020/2021. Wszystko wskazuje na to, że nauka nie będzie już odbywać się w trybie zdalnym. O to, jak lokalne placówki oświatowe są przygotowane na wspomnianą inaugurację, zapytaliśmy 25 sierpnia wszystkie samorządy w powiecie bolesławieckim. Do tej pory odpowiedziały nam tylko trzy gminy.

Tomasz Matyjewicz, sekretarz Gminy Gromadka:

Rozpoczęcie bez uroczystych apeli , jedynie spotkania z wychowawcami klas. Nauki w trybie zdalnym ani zmianowym nie planuje się na chwilę obecną.

Szczegółowe informacje u dyrektorów szkół.

Mirosław Haniszewski, wójt Gminy Warta Bolesławiecka:

Szkoły w Gminie Warta Bolesławiecka przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgodnie ze wszystkimi wytycznymi. Na dzień dzisiejszy żadna szkoła nie będzie pracować w trybie zdalnym lub zmianowym.

Barbara Majecka, szefowa Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Gminie Bolesławiec:

Szkoły i przedszkola w Gminie Bolesławiec są dobrze przygotowane do inauguracji roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w szkołach zostały opracowane wymagane przepisami prawa procedury mówiące o tym, jak będzie zorganizowana nauka w czasie pandemii. Jednostki zostały zaopatrzone w płyny dezynfekujące, środki czystości, jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz przyłbice – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów ze starszych klas.

Przy wejściu do szkoły i przedszkola znajdują się bezdotykowe stacje dezynfekujące. Proces nauczania będzie stacjonarny, ponieważ na razie nie ma potrzeby wprowadzania trybu zdalnego lub zmianowego dla żadnej grupy uczniów.

Każdej klasie będzie przypisana jedna sala lekcyjna, w której będą prowadzone wszystkie lekcje, z wyjątkiem zajęć w pracowni komputerowej, która będzie dezynfekowana i wietrzona po każdej godzinie lekcyjnej. W miarę możliwości oddzielono też edukację dzieci z klas I–III od klas starszych.

Przerwy dzieci i młodzież w zależności od pogody będzie spędzać na boisku szkolnym, placu zabaw, w salach lekcyjnych. Podobnie zajęcia z wychowania fizycznego – w miarę możliwości będą realizowane na boisku szkolnym. W każdej szkole będzie działała (z zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń) świetlica szkolna.

Inauguracja nowego roku szkolnego będzie bardzo skromna, jeżeli będzie pogoda słoneczna, to na boisku szkolnym Dyrektorzy przywitają dzieci i młodzież (ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odległości) – uczniowie zostaną w zależności od potrzeb podzieleni na grupy, a następnie przejdą do klas, gdzie odbędą się spotkania z wychowawcami. Jeżeli będzie padał deszcz, to Dyrektorzy spotkają się na sali sportowej tylko z uczniami klas pierwszych. W tym dniu wyjątkowo na tę salę będzie mógł wejść tylko jeden rodzic dziecka.

Gminna inauguracja odbędzie się Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym, gdzie społeczność szkolna rozpoczyna ten rok w nowym budynku szkolnym. Podczas uroczystości zostaną przekazane symboliczne klucze do obiektu Dyrektorowi i uczniom tej szkoły. Jest to duży przestronny obiekt, bardzo dobrze wyposażony, w którym do dyspozycji uczniów i nauczycieli są nie tylko sale lekcyjne, ale również nowoczesne pracownie przedmiotowe.

Należy podkreślić również, że do dyspozycji społeczności szkolnej w Szkole Podstawowej w Kruszynie zostanie przekazana nowa część szkoły, mająca znaczący wpływ na poprawę warunków procesu nauczania i uczenia się. Nawiązując do powyższego – szkoły i przedszkola są przygotowane do inauguracji roku szkolnego 2020/2021, w sposób umożliwiający ich funkcjonowanie w tych bardzo trudnych czasach tak, aby dzieci i młodzież na terenie jednostek miała poczucie bezpieczeństwa oraz niezaburzony proces edukacji.

Wczoraj też podaliśmy szczegółowe informacje dotyczące początku roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Co o tym wszystkim myślicie? Zapraszamy do dyskusji.