Jest praca w policji. Od sierpnia nowy kwestionariusz osobowy

Jest praca w policji. Od sierpnia nowy kwestionariusz osobowy
fot. MZ „Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji. Jeśli chcesz zostać policjantem, przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu” – czytamy na stronie KPP.
istotne.pl policja, praca

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu:

Od 5 sierpnia obowiązuje nowy kwestionariusz osobowy – pobierz go na stronie internetowej policja.pl i rozpocznij proces rekrutacyjny już teraz!!! Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji. Jeśli chcesz zostać policjantem, przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – Zespół Kadr i Szkolenia.

Uwaga! Dobór do służby w Policji!

Informujemy, że kandydaci mogą już złożyć dokumenty osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu przy ul. Zygmunta Augusta 20.

Pobierz kwestionariusz NOWY KWESTIONARIUSZ OSOBOWY już dzisiaj i rozpocznij proces rekrutacyjny.

Kto może pełnić służbę w Policji?

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

PYTANIA TESTOWE NIEZAWIERAJĄCE ODPOWIEDZI ORAZ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA: https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji.

Szczegóły na stronie bolesławieckiej komendy policji.