To już oficjalne: Jarosław Kowalski szefem ZEC-u, zrzekł się mandatu radnego

To już oficjalne: Jarosław Kowalski szefem ZEC-u, zrzekł się mandatu radnego
fot. GA 31 sierpnia 2020 roku przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Jarosław Kowalski przekazał komisarzowi wyborczemu pisemne zrzeczenie się mandatu radnego.
istotne.pl jarosław kowalski

Jak informuje bolesławiecki magistrat:

Jarosław Kowalski zasiadał w Radzie Miasta Bolesławiec IV, V, VI, VII oraz aktualnej – VIII kadencji. Od 2014 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec. Zrzeczenie się mandatu przez Jarosława Kowalskiego ma związek z objęciem stanowiska prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Zmiany w ZEC wiążą się z upływem pięcioletniej kadencji dotychczasowego prezesa Rafała Koronkiewicza. W dniu 31 sierpnia Rada Nadzorcza ZEC Sp. z o.o. powołała Jarosława Kowalskiego na prezesa zarządu z dniem 1 września 2020 r. Kadencja Zarządu ZEC trwa pięć kolejnych lat.

Jarosław Kowalski – mgr zarządzania przedsiębiorstwem, inżynier budownictwa. Absolwent MBA in Community Management Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KSB UEK. Ukończył Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski (studia podyplomowe – Prawo Gospodarcze i Handlowe), AGH w Krakowie (studia podyplomowe – Instrumenty i Techniki Zarządzania Środowiskiem), Technikum Ceramiczne w Krotoszynie. Dotychczas pracował na stanowisku dyrektora ds. rozwoju i eksploatacji w MZGK w Bolesławcu.

Dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności: Kurs i Egzamin Państwowy do Rad Nadzorczych JSSP, MSP-Warszawa 2003; Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007; kierownik unijnych Projektów RPO WD 2007-2013, RPO WD 2014-2020; członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” w Bolesławcu od 2010r.; członek Społecznej Rady Nadzorczej Powiatowego Szpitala w Bolesławcu od 2014r.; członek Zgromadzenia Gmin „Kwisa” od 2014r.; wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania Miast we Lwówku Śląskim Spółka z o.o. 2013-2016; przewodniczący Rady Nadzorczej MegaSerwis Sp. z o.o. w Bogatyni, Spółka PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 2016-2018; Przewodniczący Rady Nadzorczej Koleje Dolnośląskie S.A. w Legnicy, od 2018 r.

Podziękowanie Jarosława Kowalskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaufanie, którym byłem obdarzany podczas wyborów na kolejne kadencje do Rady Miasta Bolesławiec. Miałem zaszczyt i przyjemność pracować od 2002 roku na rzecz naszego miasta i bolesławian, ze szczególną troską zajmować się sprawami ludzi starszych, niepełnosprawnych, potrzebującym pomocy społecznej oraz angażować się w sprawy dotyczące rozwoju Bolesławca.

Jestem dumny, że miałem możliwość przewodniczyć Radzie Miasta, której celem jest pełnienie służebnej roli w stosunku do mieszkańców i ich problemów, a jednocześnie w sposób merytoryczny i zgodnie z prawem tworzyć prawo miejscowe. Dziękuję radnym, pracownikom Urzędu Miasta, serdeczne podziękowania kieruję do pracowników Biura Rady za profesjonalne przygotowanie materiałów na sesje i komisje Rady Miasta.

Szczególne podziękowania kieruję do prezydenta Bolesławca Pana Piotra Romana za bardzo dobrą i merytoryczną współpracę, u podstaw której zawsze leżało dobro mieszkańców i rozwój naszego miasta, naszej wspólnoty.

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i współpracę, deklaruję równocześnie dalszą intensywną pracę na rzecz społeczności lokalnej w ZEC w Bolesławcu.

Z poważaniem
Jarosław Kowalski