Wybitnie utalentowani absolwenci bolesławieckich szkół z Nagrodą Prezydenta

Wybitnie utalentowani absolwenci bolesławieckich szkół z Nagrodą Prezydenta
fot. UM Bolesławiec „Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec” ma wymiar finansowy i zastępuje stypendium. Magistrat: – Wysokość nagrody wynosi 1000 zł. Laureaci zostali wybrani przez Komisję, która składała się z przedstawicieli szkół.
istotne.pl edukacja, piotr roman

Jakie są podstawowe kryteria typowania absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Bolesławca do „Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec” za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/20?

  • średnia ocen od 5,1;
  • zachowanie wzorowe lub bardzo dobre;
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego od 75% do 100%. Z egzaminu ósmoklasisty uczeń musiał uzyskać co najmniej z dwóch części od 75% do 100%.

Typowani absolwenci musieli mieć osiągnięcia indywidualne (bez zespołowych) w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu co najmniej powiatowym:

  • w konkursach powiatowych i regionalnych – uzyskanie I miejsc (finaliści);
  • w konkursach/olimpiadach/zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – finaliści (I, II III miejsce).

Punktowane były również wybitne osiągnięcia, które zasługują na wyróżnienie i wynikają z podstawowych działań w ramach realizacji obowiązku szkolnego. Osiągnięcia absolwentów dotyczyły wyłącznie uczniów zgłoszonych do udziału w konkursach przez szkołę.

W roku szkolnym 2019/20 laureatami „Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec” zostali uczniowie: Oliwia Zagdańska, Ada Izydorczyk, Igor Markiewicz, Wojciech Raszczuk, Oliwia Ostrycharz, Piotr Mazur, Jakub Korzeniewicz, Emilia Turecka, Mikołaj Mankiewicz, Wiktoria Zmaczyńska, Pola Aleksandra Wiśniewska, Martyna Sacher, Aleksandra Jopkiewicz, Michalina Roman, Seweryn Ramza, Anna Kurtz, Maja Nitarska, Julia Barszczewska, Nicola Nawrocka, Hanna Wierzbicka, Aleksandra Skoczyńska, Sandra Orzechowska, Filip Boratyński, Patrycja Dziadek, Anna Sadczuk, Marcelina Matkowska, Maja Sądaj, Alan Walski.