PKS Bolesławiec: wyburzają starą dyspozytornię

PKS Bolesławiec: wyburzają starą dyspozytornię
fot. PKS Bolesławiec Trwają prace modernizacyjne zajezdni przy ul. Modłowej w Bolesławcu. Wszystko po to, by rozwinąć spółkę i zoptymalizować koszty przedsiębiorstwa.
istotne.pl pks bolesławiec

Prace modernizacyjne przy ul. Modłowej w Bolesławcu polegają na wyburzeniu części dawnej dyspozytorni, której nie używano od ponad 10 lat, utwardzeniu terenu pod nowe miejsca parkingowe, uporządkowanie placu wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia. Obiekt zostanie wyposażony w bramy wjazdowe i nowy szlaban. Działania te podyktowane są zarówno względami bezpieczeństwa jak i względami ekonomicznymi.

Zdaniem Zarządu spółki wykonane prace pozwolą na obniżenie kosztów stałych utrzymania bazy oraz pozwolą na zwiększenie przychodów poprzez efektywniejsze wykorzystanie terenu zajezdni. Prezes Zarządu Łukasz Jaźwiec deklaruje kolejne działania mające na celu optymalizację kosztów przedsiębiorstwa w tym kolejne działania inwestycyjne.