MZGK Bolesławiec realizuje inwestycję ze środków unijnych

MZGK Bolesławiec realizuje inwestycję ze środków unijnych
fot. mzgk MZGK Bolesławiec od wielu lat prowadzi politykę inwestycyjną, która podnosi poziom usług świadczonych dla mieszkańców.
istotne.pl projekt, mzgk bolesławiec, unia europejska

Spółka w ostatnich latach zrealizowała w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu trzy projekty unijne, w ramach których została wybudowana hala kompostowni tunelowej, boksy na odpady, doposażono linię sortowniczą poprzez montaż separatorów metali żelaznych i nieżelaznych i budowę nowego taśmociągu, zakupiono dwie ładowarki teleskopowe, przesiewacz do odpadów, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych oraz pojazd specjalistyczny z systemem hakowym.

Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła ponad 4 mln zł. i znacznie pomogła unowocześnić park maszynowy Spółki.

– Sprawne, nowoczesne zarządzanie firmą i pozyskiwanie środków unijnych gwarantują świadczenie usług dla mieszkańców na najwyższym poziomie – mówi Prezes MZGK Władysław Bakalarz.

Obecnie MZGK Bolesławiec realizuje IV projekt unijny ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Zadanie polega na modernizacji linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który przystąpił do realizacji podpisanej wzajemnie umowy.

Wartość zadania, polegającego na montażu nowoczesnej prasy belującej wraz z perforatorem wynosi ponad milion złotych, termin wykonania: 30 października 2020 roku. W wyniku realizacji inwestycji i zwiększeniu nacisku prasy podniesiona zostanie efektywność magazynowania i transportowania zbelowanych odpadów segregowanych.

Wsparciem dla projektu będą przeprowadzone we wrześniu tego roku, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu. Akcje ekologiczne dotyczące zbiórki baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz lekcji edukacyjnych w ZUOK Trzebień. Akcje ekologiczne będą skierowane do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych oraz do mieszkańców miasta Bolesławca. Celem przeprowadzonych akcji będzie rozpowszechnienie wiedzy na temat segregacji odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki baterii, kształtowanie właściwej postawy młodych mieszkańców miasta wobec problemu rosnącej liczby odpadów, promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, aktywizacja szkół w dziedzinie ekologii i ochrony lokalnego środowiska.

Baner MZGKBaner MZGKfot. MZGK

Zapraszamy na stronę: mzgk.com.pl – projekty RPO.

„Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.1 Gospodarka Odpadami.

Baner MZGKBaner MZGKfot. MZGK

tekst zlecony