Powstanie dział kresowo-sybiracki w Centrum Wiedzy w Bolesławcu

Ludzie
fot. Barbara Smoleńska Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich kontynuuje i intensyfikuje współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Wiedzy w Bolesławcu. Kolejną inicjatywą, której pomysłodawcą jest członek towarzystwa Władysław Olszewski, jest utworzenie w Bibliotece działu kresowo-sybirackiego.
istotne.pl 183 barbara smoleńska, centrum wiedzy, towarzystwo miłośników lwowa

Reklama

Barbara Smoleńska, szefowa bolesławieckiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich:

Znaczną część zasobów bibliotecznych tego działu będą stanowiły gromadzone przez lata książki i publikacje o tematyce kresowej przekazane w formie darowizny przez Władysława Olszewskiego. Również członkowie towarzystwa zobowiązali się uzupełniać zasoby tego działu. Chcielibyśmy, aby literatura o tematyce kresowej była dostępna dla szerokiego grona czytelników. Mamy nadzieję, że bolesławiecka biblioteka będzie jedną z nielicznych, gdzie czytelnik będzie miał szeroki dostęp do literatury związanej z historią Kresów.

Zasoby działu będą składały się zarówno z pozycji wydawanych w Polsce, jak i na Ukrainie. B. Smoleńska:

Poprzez dostęp do „Kuriera Galicyjskiego”, niezależnego pisma Polaków na Ukrainie wydawanego we Lwowie, czytelnicy będą mogli spojrzeć na historię Kresów z punktu widzenia Polaków mieszkających obecnie na terenie Ukrainy. Pozycje albumowe zachęcą do podróży na Ukrainę, do miejsc związanych z historią Polski.

I dodaje:

Duży wkład w utrwalanie historii Kresów mają organizacje kresowe. Pan Władysław Olszewski zadbał o to, aby Biblioteka – Centrum Wiedzy posiadała komplet publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, tj. „Ziemia Drohobycka” i „Biuletyn”.

Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu od 1990 r. wydaje czasopismo „Semper Fidelis”. Mamy nadzieję, że uda się nam zebrać wszystkie numery kwartalnika i będziemy jedną z nielicznych bibliotek w Polsce, w której będzie można odnaleźć informacje o działalności oddziałów towarzystwa i historii ludzi przybyłych z Kresów II RP.

Inicjatywa członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich spotkała się z przychylnym przyjęciem dyrektorki Biblioteki – Centrum Wiedzy Anny Idkowiak. – Dostarczyliśmy już pierwszą partię książek i czasopism, w sumie ok. 100 egzemplarzy książek i 100 czasopism – podkreśla Barbara Smoleńska. – Do momentu uroczystego otwarcia działu, ok. stycznia-lutego, zasób biblioteczny będzie nadal uzupełniany. Zwracamy się również do mieszkańców Bolesławca o wsparcie naszej inicjatywy. Przyczyńmy się do tego, aby nasza bolesławiecka biblioteka wyróżniała się również tym, że będzie zawierała jeden z większych zbiorów literatury kresowo-sybirackiej.

Anna Idkowiak, Władysław Olszewski i Barbara SmoleńskaAnna Idkowiak, Władysław Olszewski i Barbara Smoleńskafot. Barbara Smoleńska

Reklama