Przebudowa chodnika w Żeliszowie

Przebudowa chodnika w Żeliszowie
fot. Powiat Bolesławiecki Od kilku dni trwają prace polegające na przebudowie 1.060 m chodnika w miejscowości Żeliszów. Koszt całego przedsięwzięcia to 735.412,33 zł, który w całości pokryje Gmina Bolesławiec.
istotne.pl żeliszów, chodnik

Pod koniec ubiegłego roku do użytku oddano 990 m chodnika w Żeliszowie. Zakres prac obejmował, poza przebudową chodnika, poszerzenie jezdni do 5,5 m, a na łukach drogi do 6,5 m. Wykonano przepusty pod drogą, odnowiono elementy odwodnienia jezdni, na zakrętach zamontowano bariery ochronne. Odnowione i zabezpieczone zostały pobocza.

Koszty wykonania dokumentacji projektowej i geodezyjnej pokrył Powiat Bolesławiecki. Prace budowlane kosztowały około 885 tys. zł., a sfinansowała je Gmina Bolesławiec.
Teraz przyszedł czas na przebudowę kolejnego odcinka chodnika w Żeliszowie.

Roboty budowlane obejmują wykonanie nasypów i wykopów w celu formowania korony drogi, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, obramowanie krawężnikiem betonowym i obrzeżem betonowym, a także wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych. Jezdnia drogi powiatowej zostanie poszerzona jednostronnie, a wzdłuż projektowanego chodnika zostaną wykonane zjazdy.

Zakończenie prac planowane jest do 30 października 2020 r.