Problemy z wodą w Osłej – gmina odpowiada

Problemy z wodą w Osłej – gmina odpowiada
fot. www.sxc.hu (ArtMast) O nagłośnienie problemu zwrócił się do nas mieszkaniec miejscowości Osła, w Gminie Gromadka.
istotne.pl woda, gromadka, osła

Czytelnik/mieszkaniec Osłej napisał:

Proszę niech ktoś się wreszcie zajmie ciągłym brakiem wody w miejscowości Osła. Praktycznie co 2 lub 3 dzień brakuje wody. Za każdym razem trzeba dzwonić do wodociągów i ich informować że nie ma wody.

Otrzymaliśmy odpowiedź od Gminy Gromadka. Czytamy w niej, że w celu rozwiązania problemu z dostępnością wody (m.in. w miejscowości Osła) latach 2020-2022 przeprowadzi modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowej. Inwestycja rozpocznie już niebawem. Poniżej pełna treść odpowiedzi z gminy:

MODERNIZACJA SUW KRZYŻOWA

Jednym z istotnych celów działalności Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce jest zapewnienie mieszkańcom gminy Gromadka dostaw wody o najlepszej jakości oraz dostarczanie wody w cyklu ciągłym, uwzględniającym planowane prace modernizacyjne i naprawcze. Ze względu na powtarzające się informacje od Mieszkańców wsi Krzyżowa, Osła oraz Różyniec o brakach w dostarczaniu wody w godzinach jej szczytowego zużycia, Gmina Gromadka w latach 2020-2022 przeprowadzi modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowej.

W perspektywie kilku najbliższych tygodni rozpocznie się pierwsza część inwestycji, realizowanej w ramach większego zadania dofinansowanego ze środkówunijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020. Planowana inwestycja pn. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła – Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap II, której wykonawcą będzie firma Kanwod z Goliny za kwotę 7 191 478,23 zl.,będzie obejmowała m.in. wymianę pomp w studniach i zwiększenie ich wydajności, co pozwoli zwiększyć wydajność ujęcia wody oraz wymianę pomp pośrednich na nowe o większej wydajności.

Ponadto, w celu zabezpieczenia ciągłej pracy, SUW w Krzyżowej zostanie rozbudowany o wizualizację, która będzie zapewniać transmisję następujących danych: poziom wody w zbiornikach, praca pomp, informacja o awarii pompy oraz brak zasilania, do systemu wizualizacji i monitoringu. Centrum systemu monitoringu będzie znajdować się w Centralnej Dyspozytorni przyszłego Eksploatatora tj. Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

W ramach inwestycji planuje się ponadto montaż instalacji fotowoltaicznej podłączonej do wewnętrznej instalacji elektrycznej Stacji Uzdatniania Wody. Przewidziano instalację fotowoltaiczną składającą się z 66 szt. paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji przy takiej ilości paneli będzie wynosić 21,7 kWp.

Ponadto, w 2022 r. planowana jest druga część inwestycji w zakresie modernizacji Stacji – budowa zbiornika wody. Projektowany zbiornik wody powstanie w sąsiedztwie istniejących zbiorników wody. Umożliwi on pełną płynność procesu dystrybucji wody dla mieszkańców miejscowości Krzyżowa , Różyniec i Osła.

Podjęte działania przyczynią się do zlikwidowania czasowych braków wody, jakie występują w miejscowościach Krzyżowa, Różyniec, Osła w godzinach maksymalnych poborów oraz zapewnią kontrolę pracy SUW w sposób ciągły i przyczynią się do szybszego reagowania na zaistniałe problemy dystrybucyjne.

Tomasz Matyjewicz