Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie płatnej protekcji w radzie powiatu

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie płatnej protekcji w radzie powiatu
fot. freeimages.com (ekelzarth) W uzasadnieniu podano brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.
istotne.pl prokuratura, stanisław chwojnicki

W grudniu ubiegłego roku podaliśmy, że prokuratura w Bolesławcu zajmuje się rozmową radnych Marcina Stróżyńskiego i Stanisława Chwojnickiego. Pierwszy twierdzi, że otrzymał od drugiego ofertę załatwienia wszystkiego w zamian za odpowiednie głosowanie.

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie płatnej protekcji, która miała jakoby mieć miejsce w październiku 2019 roku. Radny Stróżyński mówił wówczas, że Stanisław Chwojnicki obiecywał mu wsparcie w załatwieniu różnych rzeczy.

Pan Chwojnicki powiedział mi, że jeśli będę głosował tak, jak chce koalicja, jeden z wójtów załatwi mi wszystko, co będę chciał. Mam nawet takie nagranie dla własnego bezpieczeństwa.

Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, która umorzyła śledztwo:

(...) W dniu 27 kwietnia 2020 roku wydane zostało postanowienie o umorzeniu tego śledztwa, prowadzonego w kierunku czynu z art. 230§1 kk wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu tj. na podstawie art. 17§1 kpk. Jednocześnie wskazuje, że postanowienie to jest prawomocne.

Art. 230. [Płatna protekcja bierna] § 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.