Remont zakończony. Most przy Mostowej już otwarty

Remont zakończony. Most przy Mostowej już otwarty
fot. istotne.pl W piątek (7 sierpnia) obiekt został oficjalnie otwarty dla ruchu.
istotne.pl remont, most

Kierowcy i piesi mogą już korzystać bez przeszkód z mostu przy ulicy Mostowej w Bolesławcu. W symbolicznej ceremonii otwarcia wzięły udział władze powiatu i miasta, przedstawiciele zarządu dróg powiatowych oraz wykonawcy.

Dzięki sprawnie przebiegającym pracom most został oddany do użytku prawie miesiąc wcześniej, niż zakładano początkowo. Całkowita wartość zadania to kwota 2.553.579,78 zł. 

Przeprawa przez rzekę Bóbr w Bolesławcu możliwa jest jednym z dwóch mostów, tym nowo wyremontowanym przy ulicy Mostowej i drugim – przy ulicy Zgorzeleckiej. Ze względu na duży ruch tranzytowy na moście przy ul. Zgorzeleckiej, mieszkańcy chętniej wybierają drogę przez ulicę Mostową.

– Most był w złym stanie technicznym i wymagał natychmiastowego remontu. Remont mostu stał się zadaniem priorytetowym. Ze względu na strategiczny charakter mostu rozmowy na temat jego remontu i ewentualnej partycypacji miasta Bolesławiec w jego kosztach prowadziłem z panem Piotrem Romanem, prezydentem miasta, już od dłuższego czasu. Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych wspólnie podjęliśmy decyzję o pilnym remoncie. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniony wykonawca robót zaproponował znacząco niższą niż pierwotnie planowano kwotę – mówi Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak – Dzięki temu mamy znaczne oszczędności – dodaje.

Władze powiatu zakładały, że remont pochłonie ok. 3.000.000 zł. Ostatecznie całkowita wartość zadania wyniosła 2.553.579,78 zł, z czego – na mocy porozumienia z Gminą Miejską Bolesławiec – 289.717,89 zł dał magistrat, kolejne tyle to wkład Powiatu Bolesławieckiego. Pozostałą kwotę udało się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.974.144,00 zł na mocy porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim.

– W trakcie remontu ruch odbywał się wahadłowo. Udało się przeprowadzić prace bez całkowitego zamykania mostu – mówi Starosta. Prace rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Most miał być oddany do użytku do końca sierpnia. Mieszkańcy mogą jednak korzystać z niego, poruszając się w obu kierunkach jazdy od kilku dni, czyli prawie miesiąc przed przewidywanym terminem.

Co zostało zrobione?

Remont mostu polegał na rozebraniu elementów pomostu, reprofilacji i wykształtowaniu spadków jezdni, a także chodników przez wykonanie warstwy profilującej płyty pomostowej zaprawami PCC wraz z kapami chodnikowymi, remoncie podpór i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów konstrukcji przęseł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma Adam Zamirski Zakład Inżynierii Lądowo – Wodnej „JAZ” 59 – 216 z Kunic.